MÊ LINH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Từ xuất phát điểm thấp và nhiều khó khăn, song đến nay diện mạo nông thôn của huyện Mê Linh đã thay đổi nhiều với cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao và điều vui mừng là người dân hài lòng với kết quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại…

MÊ LINH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Năm 2010, huyện Mê Linh bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp (chỉ có1/19 tiêu chí đạt). Nhưng, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Các vấn đề về giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới đạt gần 100%.

Toàn huyện đã hình thành được hơn 150 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn quy mô trên 100 con, chăn nuôi gia cầm từ 1.000 – 5.000 con, chăn nuôi trâu, bò quy mô trên 10 con. Nhiều trang trại, gia trại đã từng bước đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động chăn nuôi như hệ thống làm mát, sưởi ấm, phối trộn và cho ăn – uống nước tự động…

Còn lĩnh vực trồng trọt, hiện Mê Linh đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô 30 ha, vùng hoa 20 ha, vùng rau an toàn 20 ha và vùng cây ăn quả 20 ha. Cùng với phát triển vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, huyện Mê Linh cũng tích cực hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Sau khi được UBND TP đánh giá, phân hạng, huyện đã có 55 sản phẩm, trong đó có 40 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 15 sản phẩm được chứng nhận 4 sao.

MÊ LINH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, với những kết quả đã đạt được, huyện sẽ phấn đấu đến năm 2025 duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

Trong đó, kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng hiện đại; môi trường sinh thái trong lành; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê; chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Toàn huyện sẽ có từ 6 – 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 – 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất nông nghiệp và thủy sản hàng năm đạt từ 2,5 -3%. Nâng cao thu nhập của người dân phấn đấu đạt trên 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%…

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, nhất là cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, hoàn thiện về cơ chế, chính sách nhằm mở rộng sản xuất, liên kết chuỗi giá trị cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã…, hỗ trợ chủ thể OCOP của địa phương kết nối tiêu thụ sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố và cả nước.

Văn Linh

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button