Giao Hàng Tiết Kiệm – Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

10 năm Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) ứng dụng công nghệ theo chủ trương chính phủ số hoá, luôn thượng tôn pháp luật để phát triển bền vững trở thành Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Năm 2022, GHTK đã khẳng định vị thế trở thành Thương hiệu quốc gia, đóng góp 16,44% doanh thu toàn ngành. GHTK tiên phong số hoá và ứng dụng dữ liệu sâu rộng, hoàn thiện hệ sinh thái ứng dụng di dộng GHTK Mobility, phục vụ hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến và hơn 70 triệu người tiêu dùng trên khắp Việt Nam.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ của thị trường TMĐT đang bùng nổ, với vai trò là một công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, GHTK luôn tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp phát triển bền vững nền kinh tế số quốc gia.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Trong suốt 10 năm qua, GHTK đã nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng và từ năm 2017 – 2022, GHTK liên tục thuộc Top Doanh nghiệp có thành tích cao trong hoạt động nộp ngân sách Nhà nước được UBND thành phố Hà Nội trao tặng cờ thi đua và chi cục Thuế Hà Nội trao tặng bằng khen.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Tính riêng năm 2022, GHTK đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội cho hơn 20.000 người lao động với mức nộp BHXH 336 tỷ đồng; nộp thuế là 804 tỷ đồng, đóng góp khoảng 22,70% tổng nộp ngân sách nhà nước của ngành bưu chính.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Bên cạnh những kết quả nổi bật về chỉ tiêu kinh doanh mà công ty và ngành bưu chính đã đặt ra, năm 2022 GHTK tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng môi trường làm việc an toàn và ổn định bao gồm lương thưởng kịp thời và các chế độ chính sách rõ ràng cũng như các cơ chế trao đổi tương tác thông suốt từ ban giám đốc đến các quản lý cấp trung cho hơn 30.000 người lao động.

Giao Hàng Tiết Kiệm - Hành trình 10 năm nỗ lực trở thành Thương hiệu quốc gia

Hành trình 10 năm GHTK trở thành Thương hiệu quốc gia đặc biệt được tạo nên bởi những người trẻ năng động, có tư duy đổi mới sáng tạo, tạo nên cơ chế làm việc dám thử sai, không ngại thử nghiệm cái mới, hình thành nên một thương hiệu tự chủ công nghệ mang bản sắc riêng và đóng góp phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế số Việt Nam.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button