Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia được lựa chọn là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vào các ngày 08/3, 14/3 và 19/3/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia sẽ tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 3 khối băng tần khác nhau tại Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia là thành viên thuộc NALAF GROUP – là hệ thống các tổ chức hoạt động dịch vụ pháp luật, bao gồm nhiều mảng hoạt động lớn như: lĩnh vực luật sư, đấu giá tài sản, quản lý và thanh lý tài sản (quản tài viên), … Uy tín của Công ty với cương vị là tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp đã được khẳng định thông qua nhiều thành công lớn kể từ khi thành lập đến nay.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia được lựa chọn là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Tập thể cán bộ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

Với năng lực, trình độ cũng như chất lượng nhân sự và bề dày kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ đấu giá của mình, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia đã được Cục Tần số vô tuyến điện (cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) lựa chọn là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Tài sản đấu giá bao gồm quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 3 khối băng tần B1 (2.500-2.600 MHz), C3 (3.800-3.900 MHz) và C2 (3.700-3.800 MHz). Cụ thể:

 • Khối băng tần B1 có Giá khởi điểm: 3.983.257.500.000 đồng; Tiền đặt trước: 200.000.000.000 đồng;
 • Khối băng tần C3 có Giá khởi điểm: 1.956.892.500.000 đồng; Tiền đặt trước: 100.000.000.000 đồng;
 • Khối băng tần C2 có Giá khởi điểm: 1.956.892.500.000 đồng; Tiền đặt trước: 100.000.000.000 đồng.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại Hội trường tầng 10 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện (địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), với thời gian cụ thể đối với 3 băng tần:

 • Đối với khối băng tần B1: 14h00 ngày 08/3/2024;
 • Đối với khối băng tần C3: 14h00 ngày 14/3/2024;
 • Đối với khối băng tần C2: 14h00 ngày 19/3/2024.

Chi tiết về điều kiện, cách thức tham gia đấu giá được thông báo công khai trên các Cổng thông tin điện tử:

 • Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp: https://dgts.moj.gov.vn;
 • Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: https://mic.gov.vn/;
 • Cổng thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện: http://cuctanso.vn/;
 • Trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính: https://taisancong.vn/;
 • Trang thông tin điện tử của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia: http://daugiaso5.vn.

Đặng Việt Cường

Bài Viết Liên Quan

Back to top button