Woman Leader Talk – Nữ lãnh đạo tài năng: Ms. Mai Nhung

Thân mời quý anh/ chị lãnh đạo và doanh nhân cùng gặp gỡ & giao lưu cùng nữ doanh nhân Mai Nhung – Chuyên gia Kiến tạo & Thiết lập vận hành Mô hình Giáo dục – Giáo trí, CEO KizCiti Edutainment System trong tập phát sóng kì này.

PV

Bài Viết Liên Quan

Back to top button