Vì sao lợi suất trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn đều giảm?

Báo cáo của Công ty Chứng khoán VNDirect cho thấy lợi suất trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quí 1/2023 giảm ở các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm…

Vì sao lợi suất trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn đều giảm?

Lợi suất TPCP giảm mạnh ở các kỳ hạn theo báo cáo của VNDirect

Tại thị trường sơ cấp, lợi suất phát hành TPCP giảm mạnh từ đỉnh trong Quý 1/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động 90.509,8 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Cụ thể, KBNN đã huy động 3.200 tỷ đồng; 950 tỷ đồng, 43.598,3 tỷ đồng, 41.656,5 tỷ đồng, 1.105 tỷ đồng trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Lợi suất TPCP trúng thầu có xu hướng giảm dần ở hầu hết các kỳ hạn sau mỗi đợt đấu thầu, đặc biệt giảm mạnh trong những phiên đấu thầu cuối tháng 3 (thời điểm sau khi NHNN thực hiện giảm một số lãi suất điều hành). Cụ thể, lợi suất trái phiếu trúng thầu các kỳ hạn 10 năm, 15 năm đã giảm về mức 3,6% (giảm 105 điểm cơ bản so với đầu năm 2023), 3,84% (giảm 96 điểm cơ bản so với đầu năm 2023).

Tỷ lệ thực hiện TPCP của KBNN đạt 83,8% kế hoạch huy động trong Quý1/2023 và 22,6% kế hoạch huy động trong năm 2023. Riêng Ngân hàng chính sách và Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện huy động.

VNDirect cho rằng, việc hạ lãi suất điều hành của NHNN cùng với mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đã trở lại là các yếu tố hỗ trợ tích cực cho mặt bằng lãi suất trúng thầu các đợt đấu thầu. Được biết, kế hoạch phát hành của KBNN trong năm 2023 là 400 nghìn tỷ đồng (bằng 174% giá trị đấu thầu thành công năm 2022), mặt bằng lãi suất trúng thầu giảm và duy trì ở mức thấp…

Vì sao lợi suất trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn đều giảm?

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch của TPCP trên thị trường thứ cấp trong Quý1/2023 đạt hơn 279.837 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt hơn 4.997 tỷ đồng, giảm 35,5% so với giá trị giao dịch trung bình năm 2022. Giao dịch outright chiếm tỷ lệ hơn 64% trong tổng giá trị giao dịch, còn lại gần 36% là giao dịch repo.

Hiện các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 526,7 tỷ đồng trong Quý 1/2023, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trong tháng 1 và tháng 2 với tổng giá trị bán ròng trong 2 tháng là 1.779 tỷ đồng, và đã mua ròng trở lại trong tháng 3 với giá trị mua ròng trong tháng 3 là 1.252 tỷ đồng.  Theo đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp trong Quý 1/2023, cũng có xu hướng giảm mạnh ở tất cả các kì hạn…

Vì sao lợi suất trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn đều giảm?

Liên quan đến TPCP, theo KBNN năm 2023, kế hoạch vốn huy động qua phát hành TPCP được giao cho KBNN là 400.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, KBNN đã theo sát diễn biến thị trường, để tổ chức phát hành và quản lý danh mục TPCP đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN với cơ cấu, kỳ hạn theo các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển đến năm 2030.

Đồng thời, KBNN tiếp tục điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với nguyên tắc thị trường, định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Đặc biệt, KBNN đa dạng hóa các sản phẩm TPCP đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; hình thành các mã TPCP chuẩn với quy mô đủ lớn để thúc đẩy thanh khoản của thị trường TPCP, tăng khả năng huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hình thành đường cong lãi suất chuẩn, hỗ trợ phát triển thị trường vốn, củng cố cơ sở nhà đầu tư theo hướng tiếp tục cải thiện tỷ trọng đầu tư TPCP của các nhà đầu tư dài hạn.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button