Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động là bao lâu?

Nếu người lao động (NLĐ) làm 6 giờ liên tục nhưng công ty không cho nghỉ trong giờ làm việc mà thanh toán lương cho NLĐ 6 giờ rưỡi thì có đúng không?

Bộ luật Lao động 2019 (số 45/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Năm 2020, Chính phủ, Bộ LĐTBXH đã ban hành các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện. Để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung thay đổi quan trọng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thời gian qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ 2019) và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, do Bộ luật với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, thêm vào đó một số quy định lại chưa đầy đủ và rõ ràng, dẫn đến doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong triển khai, áp dụng. Với mong muốn góp phần xây dựng NQLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, VCCI trân trọng giới thiệu một số tình huống tập trung vào một số quy định của BLLĐ 2019 và NĐ 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các doanh nghiệp và độc giả.

Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động là bao lâu?

Ảnh minh hoạ

Việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động (NLĐ) để đảm bảo cho NLĐ có điều kiện về sức khoẻ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ), tránh được sự lạm dụng sức lao động, hạn chế tai nạn lao động, v.v.

Theo Điều 109 BLLĐ 2019 thì NLĐ làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 NĐ145/2020/NĐ-CP thì NSDLĐ quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc.

Vì vậy, NLĐ làm việc từ 6 giờ trở lên trong một ngày, NSDLĐ phải bố trí nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Trường hợp công ty không cho nghỉ trong giờ làm việc đối với NLĐ làm việc 6 giờ liên tục trong 01 ngày là trái với quy định của pháp luật.

Còn nữa…

Bài Viết Liên Quan

Back to top button