TẬP ĐOÀN SUNHOUSE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG STARTUP LIQUIDBOX – TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÀ MÁY

Vừa qua, Tập đoàn SUNHOUSE đã có buổi lễ ký kết hợp tác chính thức với LiquidBox – startup Việt cung cấp giải pháp tối ưu và nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy. Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình “Đổi mới sáng tạo mở” do Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP triển khai.

LiquidBox là startup đem đến các giải pháp giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của các nhà máy, kiểm soát khấu hao & lãng phí, tối ưu nguồn lực của con người và máy móc… Đây cũng là một trong những đề bài mà Tập đoàn SUNHOUSE đặt ra khi tìm kiếm những giải pháp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngoài doanh nghiệp. Sở hữu hệ thống 12 nhà máy ở cả miền Bắc và miền Nam, hơn 2.000 công nhân viên lao động và hàng triệu sản phẩm ra hàng mỗi tháng, mỗi tiết kiệm nhỏ đều góp phần lớn vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

TẬP ĐOÀN SUNHOUSE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG STARTUP LIQUIDBOX – TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÀ MÁY
Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động Đổi mới sáng tạo là đem đến sản phẩm chất lượng với giá thành tối ưu nhất cho phần đông người tiêu dùng Việt

Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động Đổi mới sáng tạo là đem đến sản phẩm chất lượng với giá thành tối ưu nhất cho phần đông người tiêu dùng Việt. Với đề bài này, SUNHOUSE đã phối hợp triển khai tìm kiếm cùng với BambuUp – nền tảng kết nối giữa các bên cung cấp giải pháp và các đơn vị tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo. Giải pháp của LiquidBox được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu suất nhà máy của “ông lớn ngành gia dụng”. Thành tựu này có thể coi là “trái ngọt” sau các nỗ lực nhằm đổi mới sáng tạo mở (ĐMST mở), tăng hiệu quả R&D của doanh nghiệp, vì lợi ích lớn nhất của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp nào cũng có ‘nỗi đau’ nhưng thiếu ý tưởng, còn startup thì có ý tưởng nhưng lại không có nền tảng để triển khai. Vì thế SUNHOUSE rất cởi mở trong việc tìm kiếm và hợp tác với các startup để hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được nhanh chóng và hiệu quả hơn” – chia sẻ bởi ông Lại Văn Kiên – Giám đốc R&D Tập đoàn SUNHOUSE.

Sau buổi lễ ký kết, LiquidBox sẽ đem những giải pháp của mình vào ứng dụng trong cụm nhà máy Gia dụng của SUNHOUSE tại KCN Ngọc Liệp để đánh giá hiệu quả. Sau đó sẽ là những nhà máy khác thuộc hệ sinh thái sản xuất của Tập đoàn. Song song với đó, SUNHOUSE vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới tìm kiếm và thử nghiệm với những startup có giải pháp hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp, cùng xây dựng nên những thương hiệu Việt uy tín.

TẬP ĐOÀN SUNHOUSE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG STARTUP LIQUIDBOX – TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÀ MÁY TẬP ĐOÀN SUNHOUSE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG STARTUP LIQUIDBOX – TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÀ MÁY TẬP ĐOÀN SUNHOUSE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG STARTUP LIQUIDBOX – TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÀ MÁY

SUNHOUSE GROUP SIGNS A COOPERATION DEAL WITH STARTUP LIQUIDBOX

– IMPLEMENTATING SOLUTION TO INCREASE FACTORY PERFORMANCE.

SUNHOUSE Group had an official cooperation signing ceremony with LiquidBox – a Vietnamese startup providing optimal solutions and improving plant performance. The ceremony was part of the program “Open Innovation” carried out by BambuUP Innovation Connection Platform.

LiquidBox is a startup that brings solutions to improve plant performance, control depreciation & waste, optimize human and machine resources…

This is also one of the topics that SUNHOUSE Group poses when looking for innovative solutions outside of enterprises. Owning a system of 12 factories in both the North and the South, more than 2,000 employees and millions of products sold every month, every small saving makes a big contribution to the production activities of the enterprise.

The ultimate goal of all innovation activities is to bring quality products at the most optimal prices to the majority of Vietnamese consumers. With this motto, SUNHOUSE has coordinated to deploy search with BambuUp – a connection platform between solution providers and innovative solution search units. LiquidBox’s solution is expected to help improve the factory efficiency of the “household giant”. This achievement can be considered a “sweet fruit” after efforts to open innovation, increase R&D efficiency of enterprises, for the greatest benefit of consumers.

  “Every business has ‘pain’ but lacks ideas, and startups have ideas but don’t have a platform to implement. Therefore, SUNHOUSE is very open in finding and cooperating with startups to make innovation activities of enterprises faster and more effective” – shared by Mr. Lai Van Kien – R&D Director of SUNHOUSE Group.

After the signing ceremony, LiquidBox will bring its solutions into application in SUNHOUSE’s Household Appliances factory cluster in Ngoc Liep Industrial Park to evaluate the effectiveness. Then there will be other factories in the Group’s production ecosystem. Simultaneously, SUNHOUSE continues to expand its network of searching and experimenting with startups with useful solutions to support businesses, together building prestigious Vietnamese brands.

 

Sunhouse

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button