SASCO sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng

Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐQT SASCO Johnathan Hạnh Nguyễn liên quan đến Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch.

SASCO sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng

Một phần phối cảnh của Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp tục triển khai Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa (phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Để tiếp tục triển khai dự án này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu SASCO phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh quy hoạch là nội dung quan trọng để có thể tiếp tục triển khai dự án.

Phản hồi về thông tin này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch HĐQT SASCO cho biết, năm 2008, ngay khi được phê duyệt đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa (dự án Suối Hoa), SASCO đã triển khai dự án theo đúng các quy định của pháp luật. SASCO đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án và đang thực hiện giai đoạn xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án chưa thể thực hiện các nguyên nhân sau: Thời gian lập quy hoạch và thực hiện các thủ tục thuê rừng (2009-2010); Thời gian chờ hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng phòng hộ từ UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tài nguyên Môi trường để thực hiện dự án (Từ 2011 – 2019); Đóng cửa rừng theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22/07/2016); Xử lý việc chồng lấn ranh với dự án Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1771/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 (từ 2022-2023)

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 11119/UBND-QH ngày 15/12/2023 về việc triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa và quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng.

Theo đó, SASCO phải thực hiện điều chỉnh dự án và điều chỉnh Quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch Tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1771/QD-TTg ngày 18/12/2018.

Đồng thời, ông cũng khẳng định, Công ty sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND Tỉnh Lâm Đồng và quy định của pháp luật về triển khai dự án. SASCO luôn tôn trọng, thượng tôn pháp luật, nhất là đối với các Dự án có liên quan đến bất động sản.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button