Quảng Nam cưỡng chế thi hành án với Công ty CP Bách Đạt An

Để giải quyết điểm nóng về bất động sản trên địa bàn, Cục thi hành án Quảng Nam đã ra văn bản về việc cưỡng chế thi hành án tại các dự án của Công ty CP Bách Đạt An.

Cụ thể, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn). Theo đó, quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An tự nguyện thi hành án.

Tuy nhiên, Cục THADS tỉnh Quảng Nam cho rằng doanh nghiệp đã không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án. Hiện nay, Công ty CP Bách Đạt An chưa hoàn thành các nghĩa vụ được quy định tại “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017-SBĐS ngày 24/7/2017 và số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Quảng Nam cưỡng chế thi hành án với Công ty CP Bách Đạt An

Các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư hiện nay đều trong cảnh dở dang.

“Việc chậm thi hành án của Công ty CP Bách Đạt An khi triển khai các dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các hộ dân được các bản án ghi nhận, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh của địa phương”, Cục THADS tỉnh Quảng Nam nêu rõ tại thông cáo.

Xét thấy Công ty CP Bách Đạt An có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 28/QĐ-CTHADS, Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 29/QĐ-CTHADS và Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 30/QĐ-CTHADS nhằm cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Trong đó, buộc Công ty CP Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017-SBĐS ngày 24/7/2017; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Đồng thời, Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Thời gian cưỡng chế vào ngày 25/10/2023 tại Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riveside, Khu đô thị 7B Mở rộng, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Nếu đến ngày 25/10/2023 Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện các nội dung nêu trên, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ.

“Hết thời hạn đã ấn định mà Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án”, thông cáo báo chí của Cục THADS nhấn mạnh.

Quảng Nam cưỡng chế thi hành án với Công ty CP Bách Đạt An

Việc chây ỳ, thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư đã khiến người dân mất quyền lợi, dẫn đến kiện tụng kéo dài tạo điểm nóng về bất động sản tại Quảng  Nam.

Theo tìm hiểu, đã có 3 bản án liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An trong việc giải quyết quyền lợi cho công dân. Cụ thể gồm Bản án số 06/2020/KDTM-ST ngày 14/10/2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án số 02/2020/QĐ-SCBSBA ngày 26/10/2020 của TAND thị xã Điện Bàn (Dự án Bách Đạt 1), Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 03/QĐ-CTHADS ngày 29/1/2021; Bản án số 05/2020/KDTM-ST ngày 29, 30/5/2020 của TAND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (Dự án Hera Complex Riverside), Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 04/QĐ-CTHADS ngày 29/1/2021; Bản án số 18/2019/KDTM-ST ngày 28/11/2019 của TAND TP.Đà Nẵng, Bản án số 09/2020/KDTM-PT ngày 8/5/2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án phúc thẩm số 56/QĐ-SCBSBA ngày 19/11/2020 của TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng (Dự án 7B mở rộng), Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 05/QĐ-CTHADS ngày 29/1/2021.

Nội dung của các bản án đều buộc Công ty CP Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017-SBĐS ngày 24/7/2017; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề thực hiện nghĩa vụ của Công ty CP Bách Đạt An trong khi thực hiện các dự án. Việc chây ỳ, thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư đã khiến người dân mất quyền lợi, dẫn đến kiện tụng kéo dài tạo điểm nóng về bất động sản tại Quảng  Nam với gần 1000 công dân đăng ký mua đất. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã nhiều lần chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình nhưng cũng bất thành.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button