Nam Định: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bến xe ô tô

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về việc xem xét xử lý vi phạm trật tự xây dựng bến xe ô tô Nam Định (Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định cũ).

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã có Công văn số 1009/VPUBND-VP5 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng giao cho UBND thành phố Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra thực tế, xem xét xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; tham mưu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND TP Nam Định: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, TP Nam Định đã chủ trì  phối hợp cùng các Sở (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương và các đơn vị trực thuộc) tiến hành kiểm tra thực tế việc xây dựng tại Bến xe ô tô Nam Định.

Theo đó, ngày 14/5/2004, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định (vào thời điểm này đăng ký pháp danh là Công ty Cổ phần đầu tư – liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y-124991 với diện tích 32.133m2, mục đích sử dụng đất là xây dựng bến ô tô, thời hạn 30 năm kể từ ngày 7/8/2003. Ngoài ra Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định được UBND tỉnh giao quản lý 8.259m2, là quỹ đất nằm trong quy hoạch làm hành lang an toàn đường điện 110 kV và 35 kV. Theo quy định, phần diện tích đất được giao quản lý, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tổng mặt bằng quy hoạch và không được xây dựng bất cứ công trình nào.

Sau khi được giao đất Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã làm thủ tục điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch và được Sở Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 364/SXD-QH ngày 23/9/2004 đối với phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 29/9/2011, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 38/SXD-QH bao gồm nhà điều hành Bến xe ô tô mới Nam Định và các hạng mục phụ trợ kèm theo.

Nam Định: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bến xe ô tô

Qua phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về vi phạm trật tự xây dựng tại Bến xe ô tô Nam Định, phường Lộc Hòa – thành phố Nam Định (Ảnh: Báo Nam Định)

Trước đó, ngày 4/5/2012, Sở Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 298/QĐSGTVT về việc đưa Bến xe khách Nam Định vào khai thác. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động tại Bến xe khách Nam Định đã phát sinh những sai phạm từ chính Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định (đơn vị chủ đầu tư dự án) và hai đơn vị thứ ba (doanh nghiệp đối tác, liên kết hoạt động với Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định).

Cụ thể, tại phần diện tích Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã được phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng: Năm 2012, Công ty Cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã xây dựng nhà tạm lợp mái tôn diện tích khoảng 133m2, lán tôn tạm để xe diện tích khoảng 485m2 trên nền quỹ đất được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng thuộc hạng mục 14 (sân đỗ xe) trong tổng mặt bằng được phê duyệt quy hoạch tại văn bản số 364/SXD-QH ngày 23/9/2004. Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định chưa tiến hành xin cấp giấy phép xây dựng nhưng đã xây dựng công trình này và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Tháng 10/2019, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã ký hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuân Thiệu làm bãi đỗ xe bus và trạm kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật nội bộ trên tổng diện tích đất là 1.202m2. Sau khi hợp tác kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuân Thiệu đã dựng lán tạm lợp mái tôn và quây tôn xung quanh để đậu đỗ xe, bên trong đặt 4 container, diện tích khoảng 700m2 trên phần đất trống thuộc hạng mục 14 (bãi đỗ xe), đưa vào sử dụng năm 2019. Như vậy, công trình này cũng không được cấp phép xây dựng theo quy định và không có trong quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

Tháng 12/2019, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã ký hợp đồng liên loanh liên kết với Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi làm bãi đỗ xe và vận chuyển hàng hoá diện tích 3.000m2. Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi đã dựng lán tạm lợp mái tôn để đậu đỗ xe, tập kết hàng hoá, sửa chữa xe, đồng thời đặt container làm phòng điều hành và phòng bảo vệ với tổng diện tích khoảng 700m2 trên phần đất trống thuộc hạng mục 14 (bãi đỗ xe) nằm trong mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh Bến xe ô tô mới Nam Định. Công trình cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Theo đó, các container làm phòng điều hành và phòng bảo vệ của Công ty TNHH MTV Hương Thi là công trình không được cấp phép xây dựng và không có trong quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

Bên cạnh đó, tại phần diện tích đất nằm trong quy hoạch làm hành lang an toàn đường điện 110kV và 35kV tỉnh giao Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định quản lý cũng phát sinh các vi phạm.

Tại phần đất này, năm 2016 khi hành lang an toàn đường điện 110kV được dỡ bỏ; trước thời gian Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định chuyển ra khai thác Bến xe ô tô Nam Định, các thành phần xã hội đã lấn chiếm và xây dựng lán lợp mái trên phần diện tích khoảng 76m2 (trong đó có 30m2 là mái hiên lợp tôn và 46m2 lán xây gạch bi lợp mái tôn).

Năm 2013, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã tiến hành ngăn chặn hoạt động, tháo dỡ công trình vi phạm của các thành phần xã hội trên phần diện tích đất này. Ngoài ra, năm 2019, Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi đã làm lán tạm bằng tôn trên diện tích khoảng 32m2 và đặt container vách kính trên diện tích khoảng 67m2 để làm nhà điều hành và bảo vệ; công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019.

Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 30/11/2023, UBND thành phố Nam Định – đơn vị chủ trì kiểm tra thực tế việc xây dựng, sử dụng đất đai tại Bến xe ô tô Nam Định đã có Công văn số 2028/UBND-ĐT gửi các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tư pháp xin ý kiến thống nhất phương án xử lý vi phạm.

Theo Công văn số 2028, UBND thành phố đề xuất phương án yêu cầu 3 đơn vị gồm Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định, Công ty Cổ phần Xuân Thiệu, Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi tổ chức tháo dỡ các phần công trình không được UBND thành phố cấp phép xây dựng và không có trong quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt (theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ; mục d, khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ). Riêng Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi còn bị buộc phá dỡ phần công trình tạm xây dựng không có trong tổng mặt bằng, không có giấy phép xây dựng nằm trong phần diện tích đất tỉnh giao Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định quản lý. Thời gian tháo dỡ các công trình là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Nam Định: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bến xe ô tô

Các công trình Công ty TNHH Một thành viên Hương Thi đầu tư xây dựng tại khu đất Bến xe ô tô Nam Định của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định. (Ảnh: Báo Nam Định)

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 05/2022/TTBXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng, nhà di động dạng container là công trình xây dựng do vậy phải cấp giấy phép xây dựng.

Vì vậy, UBND thành phố giao UBND phường Lộc Hoà lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với hành vi lắp dựng các container làm nhà văn phòng mà không có trong tổng mặt bằng, không có giấy phép xây dựng của Công ty Cổ phần Xuân Thiệu và của Công ty TNHH MTV Hương Thi tại phần diện tích Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã được phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng.

Riêng Công ty TNHH MTV Hương Thi còn bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với hành vi lắp dựng các container làm nhà văn phòng mà không có trong tổng mặt bằng, không có giấy phép xây dựng trình UBND thành phố ban hành theo thẩm quyền tại phần đất tỉnh giao Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định quản lý. Các vi phạm về xây dựng những công trình kể trên không áp dụng biện pháp xử phạt về tiền do công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2019, đến nay đã quá thời hiệu xử phạt bằng tiền (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ).

Sau khi kiểm tra thực tế, UBND TP Nam Định đã có công văn gửi các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, GTVT, Công thương, Tư pháp xin ý kiến thống nhất phương án xử lý vi phạm.

UBND TP Nam Định cũng đề xuất thống nhất giao UBND phường Lộc Hoà, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và báo cáo thành phố trong tháng 12/2023.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button