Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững

Với tiêu chí hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, thực hiện chính sách tam nông, mới đây, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phối hợp với UBND xã Trường Xuân tổ chức hội thảo đánh giá mô hình “Sản xuất thâm canh lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ Chiêm Xuân 2024.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngCác đại biểu thăm đồng, đánh giá chất lượng mô hình
sản xuất lúa lai 3 dòng Thuỵ Hương 308 tại xã Trường Xuân

Với mục tiêu nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm, có giá trị kinh tế cao và bền vững, vụ Chiêm Xuân 2023-2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thọ Xuân đã phối hợp với UBND xã Trường Xuân triển khai mô hình “Sản xuất lúa lai 3 dòng Thụy hương 308 theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm”, với quy mô 16 ha, địa điểm tại cánh đồng thôn Ngọc Quang, xã Trường Xuân.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngCán bộ Trung tâm DVNN huyện Thọ Xuân báo cáo kết quả
mô hình sản xuất thâm canh lúa lai 3 dòng Thuỵ Hương 308 tại xã Trường Xuân.

Quá trình sản xuất cho thấy, giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 ở vụ xuân có thời gian sinh trưởng từ 130 -135 ngày, chiều cao cây trung bình, kiểu hình gọn, cứng cây, chống đổ tốt, độ thuần cao,  bông dài, số hạt chắc trên bông nhiều, gieo cấy được 2 vụ trong năm.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững
Quy trình bón phân theo hướng hữu cơ, sử dụng phân chuồng hoai mục kết hợp phân vi sinh, khoáng Lâm Thao tại mô hình đem lại hiệu quả thiết thực: phát huy được tiềm năng, năng suất của giống; đồng thời cải tạo độ phì nhiêu của đất, cân bằng dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh; cây lúa phát triển cân đối, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết, ít nhiễm sâu bệnh, giảm chi phí 1,37 triệu đồng/ha so với sản xuất đại trà, giảm sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học trên đồng ruộng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tạo ra được sản phẩm sạch, chất lượng cho người tiêu dùng.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngĐại diện lãnh đạo UBND xã Trường Xuân phát biểu ý kiến

Năng suất ước đạt của mô hình 83 tạ/ha, cao hơn 4 tạ/ha so với vùng sản xuất đại trà. Giá trị thu nhập mô hình đạt 78,85 triệu đồng/ha, cao hơn 7,75 triệu đồng/ha so với đối chứng; Lợi nhuận thu được 43,75 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 10,12 triệu đồng/ha.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngĐại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – chi nhánh Thanh Hoá
phát biểu tại Hội thảo

Trong quá trình triển khai mô hình, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc đến khi thu hoạch. Sản phẩm làm ra được Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá cam kết thu mua và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, mô hình đã thành công, được các hộ gia đình tham gia mô hình đồng tình hưởng ứng.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngGiám đốc HTX DVNN Xuân Thành, xã Xuân Hồng phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Từ kết quả thành công ngoài mong đợi của mô hình thí điểm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thọ Xuân đề nghị UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp, Khuyến nông viên tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả của mô hình, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – chi nhánh Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân sản xuất thâm canh các giống lúa mới theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm cho bà nông dân trên địa bàn huyện ở các vụ tiếp theo, từng bước nhân rộng mô hình.

Lan tỏa mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vữngĐại diện hộ gia đình tham gia mô hình phát biểu ý kiến

                                                                                                    Đỗ Văn Long

Bài Viết Liên Quan

Back to top button