Làm gì để phát triển đô thị biển một cách hiệu quả?

Thưa quý vị! Hiện nay, theo ước tính của Bộ Xây dựng, đến năm 2025, sẽ có khoảng 300 đô thị mới được hình thành, nâng tổng số lên 1.000 đô thị. Trong đó, các đô thị biển đang tiếp tục phát triển nhanh và khẳng định được vị thế trung tâm kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển các đô thị biển còn thiếu sự liên kết bổ sung lẫn nhau và gắn với sự phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ biển, kinh tế hàng hải,… Do đó, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa thực sự bền vững.

PV

Bài Viết Liên Quan

Back to top button