Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Ngày 21/6/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1880/BHXH-CSXH về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH.

BHXH Việt Nam tiếp tục hướng dẫn giải quyết hiệu quả các chế độ đối với người lao động cụ thể:

Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Bài Viết Liên Quan

Back to top button