Họp Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Sâm Lai Châu

Ngày  (22/11), đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết chủ trì Cuộc họp với các thành viên Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Sâm Lai Châu.

Tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 1/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ thực hiện phát triển vùng nguyên liệu Sâm Việt Nam quy mô hàng hóa tại các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum và Lai Châu.

Họp Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Sâm Lai Châu

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã có thông báo chỉ đạo nhất trí chủ trương xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về “phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2030, định hướng đến năm 2035”. Theo đó, ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định số 2034/QĐ-UBND thành lập Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại biểu đã phát biểu về sự cần thiết và tính cấp thiết để xây dựng Nghị quyết; bố cục Nghị quyết… Theo đó đa số đại biểu cho rằng việc xây dựng Nghị quyết phát triển Sâm Lai Châu của tỉnh là cần thiết để lãnh đạo toàn diện và hỗ trợ các địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia trồng và phát triển Sâm có cơ sở, căn cứ để triển khai thực hiện.

Đại biểu cũng đã làm rõ hơn một số nội dung như, sơ lược tình hình phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn và các căn cứ để xây dựng Nghị quyết; các kết quả nghiên cứu, các công trình nghiên cứu khoa học về Sâm Lai Châu, các cơ chế chính sách để phát triển Sâm Lai Châu thời gian qua và những vấn đề có liên quan; việc cấp mã số vùng trồng; việc đầu tư xây dựng cơ sở tại vùng trồng Sâm; thống nhất về mặt thuật ngữ tên gọi của Sâm; tính khả thi khi phát triển mở rộng diện tích trồng Sâm tại các địa phương trong tỉnh; về quy trình để công nhận Sâm Lai Châu là một loại dược liệu…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết đề nghị cơ quan thường trực xây dựng dự thảo Nghị quyết bám sát vào văn bản của Tỉnh ủy, nhất là tên Nghị quyết phải đúng theo tên tờ trình; soạn thảo các mục, nội dung đầy đủ, đúng, chuẩn xác theo đúng quan điểm chỉ đạo. Về quan điểm mục tiêu, mục tiêu cụ thể phải xem xét, tính toán trên cơ sở điều kiện thực tế và phân tích kỹ khả năng; xem xét xây dựng định hướng dựa trên định hướng theo Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Đề nghị các cơ quan thành viên của Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan, trên cơ sở đó tham gia góp ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết. Đề nghị cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện Nghị quyết theo các nội dung, ý kiến đã được bàn, thảo luận.

Mộc Nhung

 

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button