HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 – 2023)

Nhận lời mời của Tỉnh ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, ngày 28/4/2023, HĐHNVN do TS. Nguyễn Văn Kiệm làm trưởng đoàn đã tham dự đại lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2023); khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2023…

HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023)
HĐHNVN do TS. Nguyễn Văn Kiệm làm trưởng đoàn đã tham dự đại lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2023)

Tại đây HĐHNVN đã được Ban Tổ chức lễ hội đón tiếp nhiệt tình chu đáo. Đoàn đã được ăn nghỉ tại khách sạn 5 sao The Reed, dự đại tiệc chiêu đãi của Tỉnh ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt, đoàn đã được xe của ban tổ chức đưa tới lễ đài kỷ niệm ngay trước đền thờ Vua Đinh và Vua Lê.

HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023)
Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang tham dự tại lễ kỷ niệm

Tại đây đoàn đã được nghe các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và tỉnh Ninh Bình, chiêm ngưỡng những màn múa kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2023); khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2023 rất hoành tráng. Cuối buổi lễ là các màn pháo hoa rực rỡ cả một vùng trời cố đô Hoa Lư…

HĐHNVN xin trân trọng cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình và Ban tổ chức lễ hội.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đại lễ.

HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023) HĐHNVN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 1055 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2023)

Chủ tịch HĐHNVN – TS. Nguyễn Văn Kiệm

Bài Viết Liên Quan

Back to top button