Bộ Công Thương đề xuất “gỡ khó” điện mặt trời mái nhà

Theo đó, đề xuất miễn giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện cho loại hình này, miễn hoặc giảm các loại thuế, phí cũng như được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Trong điều kiện cung ứng điện từ nay đến năm 2025, dự báo gặp nhiều khó khăn, Bộ Công Thương vừa có dự thảo đề xuất về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công Thương đề xuất “gỡ khó” điện mặt trời mái nhà

Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình điện mặt trời mái nhà “tự sản tự tiêu” ước tính tăng thêm 2.600 MW.

Bộ Công thương vừa có báo cáo số 74/BC-BCT dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo đó, các cơ chế khuyến khích dựa trên cơ sở của Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Về phương án phát triển nguồn điện, Quyết định 500 nêu “ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái nhà công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp”.

Bộ Công thương cho hay, trong điều kiện cung ứng điện từ nay đến năm 2025 dự báo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực miền Bắc, việc bổ sung kịp thời các nguồn điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời tự sản, tự tiêu có ý nghĩa quan trọng.

Thực tế hiện nay, việc phát triển loại hình nguồn điện còn thiếu các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cho các loại hình năng lượng cần nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, ban hành theo đúng các trình tự thủ tục về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Do vậy, Bộ lựa chọn hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp để thực hiện trước.

Theo tờ trình, cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện mái nhà sẽ chỉ áp dụng cho hệ thống điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của các doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đề xuất miễn giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện cho loại hình này.

Cụ thể, các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở sẽ được ưu tiên ngân sách để thực hiện. Tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống này sẽ được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

Bộ Công Thương đề xuất “gỡ khó” điện mặt trời mái nhà

Bộ Công thương đề xuất miễn giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện cho loại hình này.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt vào hệ thống điện đã được đấu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thỏa thuận đấu nối. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt trước đây đáp ứng là đối tượng của quyết định này thì được áp dụng quy định này.

Dự thảo quyết định cũng nêu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có các biện pháp giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà hoặc thiết kế gói cho vay lãi suất ưu đãi. “Ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc”, dự thảo nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng đơn giản hóa các thủ tục cấp, miễn giấy phép xây dựng, thẩm định an toàn công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công an đơn giản hóa thủ tục về phòng cháy chữa cháy. UBND các tỉnh thành phố có báo cáo Bộ Công thương về tình hình phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn trước ngày 25/6 và 25/12 hằng năm.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải xây dựng chương trình vận động, tuyên truyền người dân, các cơ quan công sở lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mái nhà cho mục đích tự sử dụng

Bộ Công Thương cho hay, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện hiện nay và các giải pháp, chính sách để huy động điện mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực miền Bắc tại Trụ sở Chính phủ ngày 10 tháng 6 năm 2023, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4286/VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng cơ chế dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đã khẩn trương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc xây dựng Dự thảo Quyết định. Do thời gian rất gấp, ngày 13/6/2023 Bộ Công Thương đã có Công văn số 74/BC-BCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo quyết định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp. Do đó chưa thể thực hiện đầy đủ các bước về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu và có ý kiến đối với Báo cáo và Dự thảo quyết định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button