Ban dự án Nhơn Trạch MCC20 hoạt động tháng an toàn

Ban dự án Nhơn Trạch MCC20 đã tổ chức cuộc họp “Tháng sản xuất an toàn” tại công trình, thành lập nhóm an toàn và xác định chủ đề của hoạt động là “người người nói an toàn, người người biết ứng phó”.

Ban dự án Nhơn Trạch MCC20 hoạt động tháng an toàn

Dự án Nhơn Trạch MCC20

Tại cuộc họp, tổ sản xuất yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên đặt tính mạng lên hàng đầu, phối hợp công tác chuẩn bị và chú trọng vấn đề an toàn công trình, tiếp tục nâng cao nhận thức về vạch đỏ an toàn, đẩy mạnh thực hiện sản xuất, nâng cao hiệu quả chất lượng và nhanh chóng khắc phục rủi ro tiềm ẩn.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháng an toàn và năng lực phát hiện giải quyết vấn đề kịp thời, bồi dưỡng thêm về kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra đối với toàn thể nhân viên.

Bốn giai đoạn được triển khai trong “Tháng sản xuất an toàn” đó là Tuần 1: giáo dục cảnh báo an toàn, Tuần 2: điều tra và xử lý nguy hiểm tiềm ẩn, Tuần 4: triển khai vấn đề an toàn và Tuần 4: diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Qua đó tạo bầu không khí làm việc tốt nhất thông qua bốn giai đoạn trên, cho thấy rõ hơn tầm quan trọng trong sự phát triển ổn định của tình hình an toàn dự án, đảm bảo an toàn sản xuất cho đến khi dự án hoàn thành.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button