VNABC tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Sáng 19/8/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) đã long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm kiện toàn Bộ máy tổ chức Hiệp hội. Lễ trao Quyết định có sự hiện diện và chủ trì của ông Hồ Anh Tuấn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp”, Chủ tịch Hiệp hội.

Theo Ban Tổ chức cho biết, căn cứ Quyết định 2179/QĐ-BNV ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội; Căn cứ Quyết định số 09 của Chủ tịch Hiệp hội về việc đổi tên Ban Cơ chế chính sách thành Ban Chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp và sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cũng như xét Đề nghị của Tổng thư ký về việc bổ nhiệm cán bố, nay VNABC quyết định:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thy Nga – Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-StartUp, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, phát triển văn hóa Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Bà Nguyễn Thy Nga có trách nhiệm điều hành, triển khai hoạt động của Ban theo chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của Hiệp hội.

VNABC tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Nguyễn Thy Nga – Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-StartUp nhận quyết định bổ nhiệm của Hiệp hội

Bổ nhiệm bà Hồ Như Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Queen Group giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Bà Hồ Như Quỳnh có nhiệm vụ điều hành, triển khai hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định của pháp luật, các quy chế quy định của Hiệp hội.

VNABC tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Hồ Như Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Queen Group nhận quyết định bổ nhiệm của Hiệp hội

Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Sâm – Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Queen Group giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông và Phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Ông Lê Hoàng Sâm có nhiệm vụ triển khai các hoạt động theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm, tuân thủ quy định của pháp luật, các quy chế quy định của Hiệp hội.

VNABC tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Lê Hoàng Sâm – Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Queen Group nhận quyết định bổ nhiệm của Hiệp hội
VNABC tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Chủ tịch Hiệp hội cùng các nhân sự cấp cao chụp hình lưu niệm

Tại Lễ trao Quyết định, ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, sự tham gia của các nhân sự cấp cao là nhân tố mới vô cùng quan trọng và kịp thời trong thời kỳ phát triển nhanh, mạnh của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, đồng tâm đồng lòng cùng góp sức của cả tổ chức, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt các thế mạnh vốn có để tiếp tục thực hiện các sứ mệnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước…

Bảo Long – Hồng Thủy

Bài Viết Liên Quan

Back to top button