Vĩnh Phúc: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 15.000 tỷ đồng

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kết quả kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi và phát triển trong 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả sản xuất kinh doanh các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá; các chỉ tiêu cân đối vĩ mô như thu ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời.

Vĩnh Phúc: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 15.000 tỷ đồng
Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm, GRDP tỉnh Vĩnh Phúc tăng 6,26% (đứng thứ 32/63 cả nước; đứng 9/11 vùng Đồng bằng sông Hồng). Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,90%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,05%; khu vực dịch vụ tăng 5,98%.

Quy mô GRDP tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 80,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 8,53% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 15/6/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.451 tỷ đồng, tăng 5,42% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 12.360 tỷ đồng, tăng 8,61%, với thu thuế giá trị gia tăng đạt 2.101 tỷ đồng, tăng 61,07%. Thu hải quan đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 10,02% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 12.360 tỷ đồng, tăng 8,61%, với thu thuế giá trị gia tăng đạt 2.101 tỷ đồng, tăng 61,07%. Thu hải quan đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 10,02% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/6/2024 đạt 12.117 tỷ đồng, giảm 3,75% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả tạm ứng) đạt 6.599 tỷ đồng, giảm 13,06%; chi thường xuyên đạt 5.460 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cùng kỳ. Nhìn chung, công tác quản lý chi ngân sách đã được tăng cường, kiểm soát chi chặt chẽ, quản lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng vẫn bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 23.219 tỷ đồng, tăng 8,03% so với cùng kỳ, tăng ở cả 3 khu vực: Khu vực Nhà nước ước đạt 4.662 tỷ đồng, tăng 30,69% so với cùng kỳ; Khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 10.984 tỷ đồng, tăng 5,69% so với cùng kỳ; Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 7.573 tỷ đồng, tăng 0,52% so với cùng kỳ;

Thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/6/2024, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 44 dự án FDI (23 dự án cấp mới, 21 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 435,80 triệu USD, tăng 28,47% so với cùng kỳ, vượt 8,95% kế hoạch giao đầu năm (400 triệu USD)

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, ước tính đến 30/6/2024, toàn tỉnh có 1.169.261 người tham gia bảo hiểm các loại. Trong đó, có 266.821 người tham gia BHXH, chiếm 44% lực lượng lao động, tăng 9,25% so với cùng kỳ (bao gồm: BHXH bắt buộc: 247.148 người; BHXH tự nguyện: 19.673 người); tham gia BH thất nghiệp có 220.319 người; tham gia BHYT có 1.149.588 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số.

Số lao động đang làm việc trên toàn tỉnh ước tính đạt 602,7 nghìn người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước đạt 36,2%. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho 13.700 lao động, tăng 11,2% so với cùng kỳ, đạt 81% kế hoạch năm 2024.

Các chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc tiếp tục được thực hiện tốt; các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người yếu thế được quan tâm, hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống, tạo điều kiện được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Vĩnh Phúc đã chi 44.802,1 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, trợ cấp hàng tháng 7.953,8 triệu đồng, trợ cấp đột xuất 36.848,3 triệu đồng; cấp phát miễn phí 292.207 thẻ bảo hiểm y tế;

Lĩnh vực giáo dục đào tạo – y tế đạt nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn;

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, công tác phòng cháy chữa cháy được quản lý, xử lý kịp thời; hoạt động bảo vệ môi trường được nâng cao… góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Hậu Nguyễn

Bài Viết Liên Quan

Back to top button