Vietcombank tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại

Vietcombank tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank.

Theo đó, các khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank sẽ được miễn phí mở tài khoản theo số điện thoại ngay trên VCB Digibank hoặc tại các điểm giao dịch của Vietcombank.

Vietcombank tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại

Vietcombank tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank.

Để mở tài khoản, khách hàng thỏa mãn các điều kiện sau: khách hàng có dưới 03 tài khoản thanh toán bằng VND đang hoạt động tại Vietcombank; khách hàng đang sử dụng dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank.

Địa điểm thực hiện: tại Quầy giao dịch hoặc trên VCB Digibank và miễn phí phí dịch vụ.

Số tài khoản sẽ có 9 chữ số cuối trùng với số điện thoại đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank của khách hàng (Ví dụ: Số điện thoại 09123xxxxx – Số tài khoản: 99123xxxxx).

4 bước mở tài khoản theo số điện thoại trên VCB Digibank

Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank.

Bước 2: Chọn “Mở tài khoản số chọn” ở màn hình chính

Bước 3: Lựa chọn “Số tài khoản giống số điện thoại” tại mục Tìm kiếm số tài khoản yêu thích.

Bước 4: Nhập mã xác thực và hoàn thành giao dịch.

Trước đó, nhằm gia tăng ưu đãi cho khách hàng giao dịch trên kênh số, Vietcombank đã tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại cho các khách hàng mua tài khoản số chọn trên VCB Digibank.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button