Trungnam Group khẳng định không chậm nộp thuế

Trungnam Group khẳng định hiện Trungnam Group không chậm nộp thuế mà Trungnam Land – thành viên của Trungnam Group mới là đơn vị chậm nộp thuế.

Theo Trungnam Group, căn cứ thông báo ngày 07/02/2023 của Cục Thuế Đà Nẵng, Trungnam Land đang chậm nộp tiền thuế sử dụng đất là 445,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 2/2023, công ty đã tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất số tiền 199,2 tỉ đồng trên tổng số 445,5 tỷ đồng nợ thuế sử dụng đất như Cục Thuế Đà nẵng đã thông báo.

“Hiện Trungnam Land chỉ chậm nộp phần thuế sử dụng đất tương đương khoảng 246 tỉ đồng; và phần thuế sử dụng đất này sẽ được tiếp tục nộp vào tháng 3 để hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất”, đại diện Trungnam Group thông tin.

Trungnam Group khẳng định không chậm nộp thuế

Nguyên nhân dẫn đến thời gian chậm nộp thuế của dự án khu đô thị Golden Hills City là do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án Khu đô thị Golden Hills City được chia ra làm nhiều giai đoạn

Theo vị này, nguyên nhân dẫn đến thời gian chậm nộp thuế của dự án Khu đô thị Golden Hills City là do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án Khu đô thị Golden Hills City được chia ra làm nhiều giai đoạn phù hợp với tiến độ giao đất, hoàn thành pháp lý giao đất và kế hoạch kinh doanh của Trungnam Land. “Tính đến hết năm 2022, hơn 492 tỉ đồng bao gồm 93 tỉ đồng kinh phí hoàn thiện bố trí tái định cư theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng và 419 tỉ đồng tiền thuế sử dụng đất đã được Trungnam Land nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vướng mắc các thủ tục pháp lý”.

Cũng theo vị này thì khoản tiền 492 tỉ đồng trên bao gồm: 340 tỉ đồng đã nộp ngân sách nhà nước hoàn thành nghĩa vụ tiền thuế sử dụng đất trước và sau 01/07/2014; khoảng 59 tỉ đồng công ty nộp dư tiền sử dụng đất cho phần diện tích bàn giao trước ngày 01/07/2014 mà công ty chưa được cấn trừ; và khoản tạm tính 93 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ của UBND TP Đà Nẵng phải hoàn trả kinh phí cho 203 lô bố trí tái định cư – đã bàn giao từ 26/3/2019 đến 15/06/2022 – mà đến nay UBND TP.Đà Nẵng chưa hoàn tất thủ tục hoàn trả cho nhà đầu tư Trungnam Land.

“Việc chậm trễ này gây khó khăn không nhỏ cho chủ đầu tư trong việc giải trình và chứng minh tài chính với nhà đầu tư và ngân hàng, cũng như việc cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của công ty. Mặt khác, tính đến thời điểm tháng 03/2023, công trình Nút Giao khác mức Ngã Ba Huế còn vướng mắc chưa thanh toán cho nhà đầu tư số tiền hơn 407 tỉ đồng sau hơn 8 năm công trình đi vào vận hành phục vụ người dân”, ông này nói.

Theo đại diện Trungnam Group, với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, Trungnam Land kính đề nghị Chính quyền thành phố tạo điều kiện, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Golden Hills City và đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty tương ứng với số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước, tạo điệu kiện thuận lợi để Công ty có nguồn tài sản đảm bảo để thực hiện huy động nguồn vốn, nộp số tiền sử dụng đất còn lại, và nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ thuế với Thành phố Đà Nẵng.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button