Trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ 19/12/2023

Nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2023), hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: “Những hạt giống đỏ” từ 19/12/2023 đến tháng 3/2024 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trưng bày chuyên đề
Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Nội dung trưng bày gồm 2 phần. Phần đầu “Người ươm mầm những hạt giống đỏ”, giới thiệu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam thông qua tác phẩm Đường Kách mệnh (Bảo vật quốc gia); các khóa đào tạo huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và câu chuyện về đội ngũ thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam đầu tiên.

Phần hai “Khí phách người cộng sản”, giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những hạt giống đỏ đầu tiên – học trò xuất sắc của Người.

Trưng bày chuyên đề
Bức họa về hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930

Phần này là những kỷ vật, tác phẩm, tài liệu chính trị, câu trích, câu nói nổi tiếng đầy khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc. Mặc dù trong điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng với khẩu hiệu “Biến nhà tù thành trường học cách mạng”. Tại nơi tù ngục này, các Đảng viên đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng. Những cán bộ của Đảng đã cùng nhau trao đổi, biên soạn tài liệu lý luận chính trị, tổ chức lớp học văn hóa, lý luận, trau dồi chủ nghĩa Mác Lênin… góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc sau này.

Thông qua trưng bày, Ban tổ chức muốn giới thiệu tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cống hiến, hy sinh của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở nước ta. Từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến trí tuệ, cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc về lịch sử dân tộc, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.

Lê Minh

Bài Viết Liên Quan

Back to top button