Thị trường Bất động sản: Chênh lệch cung – cầu có thể kéo dài đến bao giờ?

Thưa quý vị! Hiện nay, theo các chuyên gia cho biết, bức tranh chung của thị trường bất động sản hiện tại tiếp tục cho thấy nguồn cung các sản phẩm chủ yếu đến từ phân khúc trung và cao cấp. Trong khi đó, 70% nhu cầu trên thị trường nằm ở phân khúc giá rẻ. Cụ thể, hiện nay, nguồn cung trên thị trường chủ yếu là những sản phẩm không hướng đến đáp ứng nhu cầu thật và mang tính dư thừa, lãng phí, xây rồi để đó không sử dụng. Điều này càng cho thấy, nguồn cung hiện hữu trên thị trường đang không đến được với người có nhu cầu.

PV

Bài Viết Liên Quan

Back to top button