Những giá trị truyền thông chính sách qua truyện tranh

Với cuốn truyện tranh tài chính “Khéo khôn với tiền Tránh những ưu phiền“ của tác giả Lê Thị Thúy Sen, lần đầu tiên công tác truyền thông chính sách được trình bày theo hình thức đặc biệt như vậy.

Truyện tranh tài chính “Khéo khôn với tiền -Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN gồm 30 câu chuyện tranh kể về cuộc sống đời thường, với những nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Về bản chất và ý nghĩa của cuốn truyện tranh này, chủ yếu nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền và giáo dục phổ thông về tài chính tiền tệ, bởi cách tiếp là kể truyện tranh cho đối tượng thiếu niên nhi đồng, song là những kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ do vậy ý nghĩa mang lại to lớn hơn nhiều và đối tượng bạn đọc mở rộng hơn và rất phổ thông. Ở góc độ quản ý, có lẽ đây là lần đầu tiên trong công tác truyền thông chính sách, những kiến thức về tài chính tiền tệ được thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục dưới hình thức này, song ý nghĩa mang lại là rất lớn. Ý nghĩa đó, gắn liền với những giá trị mang đậm dấu ấn của lần đầu tiên. Đó là:

Những giá trị truyền thông chính sách qua truyện tranh

Truyện tranh tài chính “Khéo khôn với tiền -Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNNN

Thứ nhất, dấu ấn về sự sáng tạo, vận dụng hình thức kể truyện sinh động thông qua hình ảnh và ngôn ngữ truyện tranh để truyền tải thông tin kiến thức về tài chính tiền tệ, vốn rất khô khan, rất nghiệp vụ, khó hiểu trở thành dễ hiểu, thân thuộc. Đây là cách làm giáo dục, cách làm truyền thông không mới, song là sự vận dụng sáng tạo và mang lại hiệu quả rất lớn, rất thiết thực và là sự đột phá trong truyền thông chính sách về tài chính tiền tệ.

Thứ hai, dấu ấn về giá trị thực tiễn, yếu tố nhân văn và tính bền vững, phổ thông,  mang lại bởi nội dung giáo dục cao của cuốn truyện. Những kiến thức cơ bản được truyền tải thông qua hình thức kể truyện bằng tranh thẩm đẫm tình người, dễ đọc, dễ hiểu sẽ mang lại giá trị giao dục và nhận thức to lớn đối với đối tượng bạn đọc nhất là đối với các em thiếu niên nhi đồng. Từ đó hình thành những nhận thức,  ý thức về tiền tệ, về đầu tư tài chính cho các em. Điều này không chỉ giúp các em có kiến thức nền, kiến thức cơ bản nhất về tài chính tiền tệ mà còn mang lại lợi ích to lớn về hiệu quả xã hội,. Khi ý thức, nhận thức được giá trị của đồng tiền, cách sử dụng tiền tệ, vai trò và tác động của tài chính tiền tệ từ thời niên thiếu… sẽ giúp các em trưởng thành toàn diện hơn, tôn trọng giá trị của lao động, tính nhân văn và sẽ có khát vọng phấn đấu, phát triển trở thành người có ích cho xã hội. Đây là giá trị nhân văn của cuốn truyện vượt xa giới hạn mang ý nghĩa truyền thông chính sách.

Thứ ba, dấu ấn về cách làm truyền thông chính sách hiệu quả, toàn diện và nhân văn. Với bản chất và đặc điểm của tiền tệ là phương tiện thanh toán, tích trữ…là vật có giá trị, tiền tệ gắn liền với cuộc sống của mọi người, mọi gia đình để đáp ứng các nhu cầu của đời sống. Vì vậy lấy những câu chuyện đời thường đầy tính nhân văn, giản dị và rất phổ biến trong cuộc sống của người dân Việt Nam để kể mà như không kể về những nội dung liên quan đến tài chính tiền tệ: rất chân thực, dễ hiểu, dễ nhớ… bằng trực quan sinh động thông qua truyện tranh, với lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đó sẽ là dấu ấn của lần đầu tiên về  cách làm truyền thông chính sách hiệu quả, toàn diện và nhân văn.

Có thể nói, với những dấu ấn của lần đầu tiên của cuốn truyền tranh tài chính, như đã phân tích ở phần trên, cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” là cuốn truyện tranh truyền tải thông tin, kiến thức về tài chính tiền tệ rất sáng tạo và hiệu quả, qua đó ngoài ý nghĩa giáo dục phổ thông, thông tin truyền thông còn mang lai ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng của NHTW và góp phần bảo đảm cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững hoạt động ngân hàng, hạn chế và phòng ngừa rủi ro, cũng như thúc đẩy thị trường tài chính phát triển. Bởi lẽ khi nhiều người dân hiểu rõ về tài chính, về tiền tệ sẽ không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sử dụng hiệu quả các phương tiện thanh toán cũng như lựa chọn hình thức đầu tư tốt nhất, mà còn góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong việc thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật; hạn chế và khắc phục được yếu tố tâm lý và có tính chất tin đồn thất thiết, thiếu chính xác ảnh hưởng đến thị trường tài chính…cũng như những rủi ro liên quan phát sinh, góp phần quan trọng trong việc phòng chống tội phạm công nghệ, lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button