Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam

Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam được thành lập góp phần thúc đẩy lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe trở thành ngành dịch vụ có tổ chức; đào tạo đội ngũ lao động có trình độ cơ bản, tay nghề vững phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Toàn cảnh buổi lễ ra mắt Viện.
Ngày 4/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Viện.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS.NGƯT Lê Huyên phát biểu.
Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS.NGƯT Lê Huyên cho biết: Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam được thành lập với mục đích: Khai thác thế mạnh về nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng các đề tài, dự án, chương trình chuẩn, để đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, triển khai thực hiện và nhân rộng kết quả phục vụ nhu cầu của các đơn vị trong nước, từng bước xây dựng và đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo ứng dụng chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp.
Việc thành lập Viện góp phần thúc đẩy lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe trở thành ngành dịch vụ có tổ chức; đào tạo đội ngũ lao động có trình độ cơ bản, tay nghề vững phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội; đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt nhu cầu của người dùng ngày càng được nâng cao và nắm bắt nhanh mọi xu hướng chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe trên thế giới; gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của nền y học cổ truyền Việt Nam.
Chức năng của Viện: Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp – sức khỏe; Liên kết thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng liên quan đến ngành trên phạm vi cả nước. nghiên cứu ứng dụng trang thiết bị hiện đại vào đào tạo, phát triển chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, phát triển sức khỏe và sắc đẹp và cung ứng dịch vụ liên quan theo nhu cầu; Tổ chức các sự kiện ghi nhận, vinh danh những thương hiệu vươn tầm quốc gia và quốc tế; Đăng cai, tổ chức các cuộc thi Người đẹp, Hoa hậu quốc gia; Đào tạo, phát triển nhân hiệu, cố vấn chiến lược phát triển thương hiệu.
Nhiệm vụ của Viện: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý các đề tài nghiên cứu ứng dụng, các dự án liên quan tới hoạt động của Viện và các nhiệm vụ Hiệp hội giao; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo ngắn, trung và dài hạn về chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe; Phối hợp, hợp tác liên kết với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Hiệp hội tư vấn kỹ thuật và triển khai các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe; Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của các cơ sở, đơn vị, tổ chức về nghiên cứu ứng dụng những giải pháp kinh tế, khoa học kỹ thuật tiến bộ (mà các cơ sở, đơn vị, tổ chức chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe có yêu cầu); Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật và quy định của Hiệp hội.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
PGS.TS.NGƯT Lê Huyên Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hoạt giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam.
Tại Lễ ra mắt, đại diện Văn phòng Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam đã công bố các quyết định thành lập Viện và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Viện.
Theo đó, tại Quyết định số 05/QĐ-VPTWHH, ngày 16/1/2024, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS.NGƯT Lê Huyên Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hoạt giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam, thuộc Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam.
Tại các quyết định: 06/QĐ-VPTWHH, ngày 16/1/2024 và 07/QĐ-VPTWHH, ngày 16/1/2024, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS.NGƯT Lê Huyên Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam, thuộc Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân và bà Chu Thị Việt Giang;
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Bích Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Bà Chu Thị Việt Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam.
Tại Quyết định số 29/QĐ-TWHH, ngày 1/3/2024, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS.NGƯT Lê Huyên Quyết định bổ nhiệm TS. Dược sĩ Trần Văn Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2026.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Ông Đặng Việt Cường – Phó Chủ tịch Hiệp hội trao quyết định Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam.
Cũng tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam đã công bố các quyết định công nhận thành viên Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam đối với các ông, bà Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Viết Chung, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Anh Thương, Nguyễn Hồng Phú, Trần Thu Hà, Lê Thị Trang.
Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam
Ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu, đào tạo phát triển sắc đẹp và sức khỏe Việt Nam.

Đặng Việt Cường

Bài Viết Liên Quan

Back to top button