Lạng Sơn công bố quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 15/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024 nhằm công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch đặt mục tiêu đưa Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là “cầu nối” quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Lạng Sơn, quy mô 831.018 ha, với 11 đơn vị hành chính gồm thành phố Lạng Sơn và 10 huyện.

Lạng Sơn công bố quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024

Quan điểm phát triển của Quy hoạch là phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước và các chiến lược, quy hoạch đã được ban hành về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, tăng cường hội nhập quốc tế, liên kết vùng, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bắt kịp trình độ chuyển đổi số của cả nước và tận dụng thành công các cơ hội phát triển từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát triển dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế vị trí cửa ngõ quốc tế kết nối với thị trường Trung Quốc. Xác định giá trị văn hóa, con người là yếu tố nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị. Xác định bảo vệ môi trường, sinh thái là điều kiện nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Theo đó, Quy hoạch đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch. Đầu tư nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế lớn, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Quy hoạch đồng thời xác định 4 khâu đột phá phát triển: Chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch; Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn và hiện đại.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030 là Xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm. Là một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu. Tỉnh Lạng Sơn có quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người trong nhóm 05 tỉnh dẫn đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lạng Sơn có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống số. Lạng Sơn trở thành vùng đất xanh, hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng sạch, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Lạng Sơn tiếp tục giữ vững vị thế là địa phương có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt phát triển hàng đầu Việt Nam, điểm trung chuyển trên bộ quan trọng hàng đầu trong kết nối Trung Quốc – Việt Nam – các nước ASEAN và các nước trên thế giới. An sinh xã hội của người dân được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được bảo đảm vững chắc.

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ trao 14 Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư 18.602 đồng; trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các Nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 21.500 tỷ đồng.

Đồng thời, Lạng Sơn xây dựng các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư; danh mục ưu tiên đầu tư của tỉnh; thông tin về hình ảnh, con người, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, một số sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đặc trưng của Lạng Sơn. Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh Lang Sơn dự kiến sẽ tổ chức Lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và Lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng theo hình thức BOT.

Minh Quân

Bài Viết Liên Quan

Back to top button