Lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội, công nhân từ 8,2-8,7%

NHNN chính thức hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Cụ thể, ngày 01/4/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

Lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội, công nhân từ 8,2-8,7%

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và có thể mở rộng các NHTM ngoài Nhà nước đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình, sẽ áp dụng lãi vay ưu đãi cho đối tượng đầu tư phát triển, mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân mức 8,2-8,7% đến hết 30/6/2023

Tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (Chương trình) để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) trên thị trường và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với các gói tín dụng cụ thể trong từng thời kỳ”.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở ý kiến thống nhất và các văn bản tham gia của 04 ngân hàng thương mại nhà nước; NHNN hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu:

Về đối tượng vay vốn: Đối tượng vay vốn là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, bao gồm: Khách hàng là Chủ đầu tư đầu tư dự án (Chủ đầu tư); Khách hàng là người mua nhà ở tại dự án (Người mua nhà).

Về nguyên tắc cho vay: Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.

Mỗi Người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần để mua 01 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, mỗi dự án của Chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần.

Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Thời gian ưu đãi: Đối với Chủ đầu tư: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu; Đối với Người mua nhà: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi: Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Chủ đầu tư là 8,7%/năm; Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Người mua nhà là 8,2%/năm;

Cũng theo công văn, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, định kỳ 06 tháng, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình.

Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay sẽ do Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng

NHNN yêu cầu các ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank khẩn trương thực hiện chương trình từ ngày 01/04/2023 và ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống về việc triển khai Chương trình.

Ngoài các ngân hàng nêu trên, các ngân hàng thương mại khác khi tham gia Chương trình thì cần thực hiện theo hướng dẫn của NHNN và có văn bản báo cáo NHNN tham gia Chương trình (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Đồng thời, gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về Chương trình cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Ngân hàng thương mại thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc Chương trình này theo quy định của pháp luật.

Các ngân hàng thương mại kịp thời báo cáo NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay theo Chương trình.

Như vậy, sau mức lãi suất ưu đãi từ 8,2%-8,7% dành cho các đối tượng của chương trình, định kỳ sau thời gian ưu đãi đến hết 30/6, lãi suất sẽ được cập nhật thông báo lại.

Tại thời điểm hiện nay, đánh giá sơ bộ về mức lãi suất vay ưu đãi được NHNN đưa ra, một chuyên gia cho rằng đây là mức đã làm theo đúng cam kết “thấp hơn 1,5-2%” so với cho vay thương mại thông thường, xét theo đối tượng đạt chuẩn tín dụng có khả năng tiếp cận được vốn vay mới, hưởng lãi suất điều chỉnh theo mặt bằng lãi vay mới đang được thiết lập.

Tuy nhiên ông này kỳ vọng tới đầu tháng 7 tới, khi lãi suất đã ổn định ở mặt bằng mới và điểm rơi của huy động lãi vay cũ giá cao đi qua, lãi suất ưu đãi còn có thể thực sự ưu đãi hơn. Điều đáng chú ý là, theo chuyên gia, hiện các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân vẫn chưa được phát triển nhiều, thời gian của chương trình rất dài, do đó, trong thời gian ngắn đây sẽ chỉ là 1 phần “vốn mồi” để góp gió cho thị trường bất động sản và tín dụng bất động sản khơi thông.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button