Khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Bích cho rằng, chúng ta cần xây dựng tiêu chí mô hình du lịch cộng đồng chuẩn, mô hình du lịch bền vững gắn với trách nhiệm chặt chẽ của các bên tham gia.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

Bài Viết Liên Quan

Back to top button