Hapro đăng ký bán toàn bộ gần 2 triệu cổ phiếu Vang Thăng Long

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Hapro (Mã Ck: HTM) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà HTM đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long theo hình thức thỏa thuận với đơn giá không thấp hơn 21.297 đồng/cổ phần.

PV

Bài Viết Liên Quan

Back to top button