Hạn mức tối thiểu cho bán lẻ xăng dầu

Nửa năm qua các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu luôn bị “chèn ép”, không có chiết khấu vẫn phải kinh doanh khiến họ lỗ nặng và kiệt quệ.

Ông Giang Chấn Tây – Giám đốc Công ty Bội Ngọc:

Hạn mức tối thiểu cho bán lẻ xăng dầu

Trên thị trường đang có sự bất công khi thương nhân phân phối vừa được bán buôn vừa được bán lẻ để cạnh tranh với doanh nghiệp bán lẻ. Họ được hưởng nhiều quyền lợi về giá bán buôn và được chủ động nguồn hàng. Do đó, khi thị trường bất ổn họ giảm chiết khấu, chén ép đơn vị bán lẻ.

Do đó, Nghị định sửa đổi cần có tỷ lệ chiết khấu cố định tối thiểu bằng 5% trên giá bán lẻ theo từng thời điểm cho đại lý bán lẻ trong cơ cấu giá thành cơ sở. Để thị trường xăng dầu ổn định cần phải có chiết khấu cố định cho khâu bán lẻ 5%-6% trên giá bán lẻ tùy theo thời điểm. Có như vậy thì mới đảm bảo để doanh nghiệp bán lẻ duy trì hoạt động xuyên suốt trong quá trình giá xăng dầu của thế giới biến động tăng hay giảm.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button