Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng Đảng ủy VCCI trong giai đoạn hiện nay

Buổi họp đã đưa ra và thống nhất với các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng Đảng ủy trong thời gian tới.

Ngày 25/06/2024 tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Văn phòng Đảng ủy VCCI đã tổ chức cuộc làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy VCCI nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu của Văn phòng đối với các hoạt động của Đảng ủy VCCI, tới dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI; đồng chí Trần Thị Lan Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI; đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy VCCI và các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy.

Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng Đảng ủy VCCI trong giai đoạn hiện nay
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Trần Thị Lan Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI tham dự buổi làm việc.

Tại buổi họp, đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy đã báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới, các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy đã thảo luận, trình bày và đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực như: Ứng dụng CNTT trong việc cử lý các văn bản đi đến của Đảng ủy; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ; nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo; giảm thủ tục hành chính trong một số quy trình xin ý kiến Ban Thường vụ và các Ban Đảng…và đề xuất trang thiết bị, cơ sở cho cán bộ Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng Đảng ủy VCCI trong giai đoạn hiện nay
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Trần Thị Lan Anh chủ trì buổi họp.
Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng Đảng ủy VCCI trong giai đoạn hiện nay
Đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy (bên trái) báo cáo tại cuộc họp.
Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng Đảng ủy VCCI trong giai đoạn hiện nay
Các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy cho ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy VCCI đã chỉ đạo và định hướng một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế của Văn phòng trong thời gian qua và đặc biệt đồng chí hoàn toàn đồng tình với các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng Đảng ủy trong thời gian tới.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Back to top button