DN Nhật Bản đánh giá thế nào về môi trường đầu tư Việt Nam?

Thưa quý vị! Theo thống kê cho thấy, hiện nay, trong 100 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài thì có đến 55,3% doanh nghiệp có dự định mở rộng phát triển kinh doanh tại Việt Nam, tỷ lệ cao nhất khu vực Đồng Nam Á; trong khi chỉ có 2,2% doanh nghiệp có dự định thu hẹp, thấp nhất Đông Nam Á. Điều này cho thấy môi trường đầu tư Việt Nam đang thật sự hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản.

PV

Bài Viết Liên Quan

Back to top button