Đình chỉ lưu hành, thu hồi tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Tứ Phương

Việc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G do sản phẩm có công thức không đúng quy định.
Đình chỉ lưu hành, thu hồi tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Tứ Phương
Giới thiệu về mỹ phẩm của Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Tứ Phương
(Ảnh chụp màn hình website công ty).
Ngày 17/6/2024, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G, Số lô: HAB30#, Hạn dùng: 06 2027, Số phiếu công bố: 167647/22/CBMP-QLD; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương (Địa chỉ: 14B đường 71, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Nhà sản xuất: Barros Laboratories Pty Ltd – Australia.
Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và Tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Đồng thời buộc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea rinkers Formula 150G nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2024.
Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2024.

Hà An

Bạn đang đọc bài viết “Đình chỉ lưu hành, thu hồi tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Tứ Phương”. Tiếp nhận thông tin góp ý, phản hồi về nội dung bài viết, liên hệ: 0968527066.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button