Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 12/12, tại Hà nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra và thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế cho thời gian tới.

Thời gian qua, nước ta đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Năm 2021, tăng trưởng GDP đạt 2,56% trong khi nhiều nền kinh tế thế giới tăng trưởng âm; năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Dự báo năm 2023, tăng trưởng GDP đạt khoảng trên 5%, mặt dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (6,5%/năm) nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5%/năm trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 như đề ra từ đầu nhiệm kỳ thì tăng trưởng bình quân 3 năm 2023-2025 phải đạt khoảng 7,3%/năm; đây là mức rất cao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm rất cao và nỗ lực lớn mới có thể đạt được.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chúng ta phải phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế bền vững. Làm rõ những vấn đề đặt ra để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn, nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, đánh giá những kết quả đã làm được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội XIII cũng như giai đoạn tiếp theo.

Các giải pháp được thảo luận tại diễn đàn chủ yếu tập trung vào việc phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực của đất nước, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh – bền vững. Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, … gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển đồng bộ các loại thị trường, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế.

Lê Long

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button