Diễn đàn “Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu”

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ  Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu” nhằm tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, khuyến khích sự đổi mới trong phát triển sản xuất và kết nối hợp tác để tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế.

Diễn đàn
Diễn đàn Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu nhằm tối ưu hóa sử dụng tài nguyên trong hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm hàng hóa trên thị trường

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương cho biết: Trong tình hình thế giới đang đối mặt với nhiều biến đổi và thách thức, việc đẩy mạnh kết nối cung cầu không chỉ là cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn là một hướng đi cần thiết để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo sự thịnh vượng bền vững cho tương lai. Sự kết nối cung cầu giúp tối ưu hóa tài nguyên, khuyến khích sự đổi mới và phát triển sản phẩm, cũng như tạo cơ hội hợp tác và tăng cường cạnh tranh.

“Diễn đàn Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu” được tổ chức với mong muốn giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên sản xuất, từ đó tạo ra hiệu suất kinh tế cao hơn và giảm thiểu lãng phí; thúc đẩy sự đổi mới trong cách doanh nghiệp và ngành công nghiệp kết nối với nhau để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chương trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống hỗ trợ và chính sách kinh tế để thúc đẩy hiệu quả kết nối cung và cầu, từ đó giúp các doanh nghiệp và ngành nghề phát triển bền vững; và bằng cách tối ưu hóa cấu trúc kinh tế và tăng cường kết nối giữa cung và cầu, chương trình có tiềm năng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam, giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển trong tương lai.

Diễn đàn cũng bàn sâu các vấn đề về cơ hội và thách thức trong thúc đẩy kết nối cung – cầu; đánh giá, nhận định các định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kết nối cung cầu, hợp tác giữa doanh nghiệp với các địa phương; đề xuất các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các giải pháp giúp doanh nghiệp ứng phó với khó khăn, đồng thời tận dụng cơ hội trong thời gian tới, đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu, tạo động lực phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Văn Quý

Bài Viết Liên Quan

Back to top button