Chính phủ và Doanh nghiệp đồng hành vượt khó

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần dân tộc cao và bản sắc doanh nhân Việt Nam, doanh nghiệp đã cùng Chính phủ chia sẻ khó khăn, đóng góp các nguồn lực lớn cho hoạt động phòng chống COVID-19

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Back to top button