HUYỆN CƯ JÚT: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ – XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

Theo ngôn ngữ của đồng bào ÊĐê, “Cư” là rừng và “Jút” là trúc – Huyện Cư Jút, vùng đất cao nguyên này đang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, nhưng vẫn giữ được nét đẹp yên bình vốn có. Trong quá trình phát triển đó, nơi đây luôn cố gắng giữ vững truyền thống tốt đẹp, chính là tinh thần “đoàn kết” của hơn 25 dân tộc anh em sinh sống tại đây. Tự hào vì những hành trình Cư Jút đã đi qua, ông Nguyễn Anh Tú– Chủ tịch UBND huyện đã có cuộc chia sẻ với phóng viên và bạn đọc.
Thưa ông, xin ông điểm lại tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cư Jút trong thời gian qua?
Trong năm 2023, tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cầu hàng hóa trong huyện được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng có xu hướng tăng, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp; giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định; gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế – xã hội của huyện cơ bản vẫn giữ được ổn định, một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của huyện Cư Jút đạt 9%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân đầu người đạt kế hoạch đề ra với mức 57 triệu đồng/người/năm.
HUYỆN CƯ JÚT: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN
                      Ông Nguyễn Anh Tú – Chủ tịch UBND Huyện Cư Jut
Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn và thách thức, đâu là những động lực giúp Cư Jút đạt được kết quả trên, thưa ông?
Trong năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện chủ động tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của UBND tỉnh, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và Kế hoạch của cả giai đoạn 2021 – 2025; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề phát sinh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội…
Xin ông cho biết những định hướng chính, mục tiêu, phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cư Jút trong năm 2024?
Huyện Cư Jút tiếp tục phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho những năm tiếp theo của giai đoạn 2021 – 2025. Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy các nguồn lực bên trong, tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài cho phát triển của huyện. Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh. Phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực hướng trực tiếp phục vụ cho nhu cầu sản xuất nội huyện. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền điện tử, phát triển y tế – giáo dục, nâng cao năng suất lao động… nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Năm 2024, Cư Jút phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 9% trở lên.
Để hoàn thành mục tiêu đó, huyện Cư Jút có giải pháp gì?
Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 được HĐND huyện thông qua; kịp thời triển khai các chính sách của Trung ương, của tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình của địa phương.
HUYỆN CƯ JÚT: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN
                           Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Cư Jut
Trong đó, về kinh tế, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng liên kết, hội nhập và phát triển; tiếp tục đề xuất và triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và đời sống người lao động. Khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư liên kết sản xuất với người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ, ổn định và bền vững.
Trong những năm qua tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Xin ông cho biết những quyết tâm của huyện Cư Jút trong vấn đề này?
Trong thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách hành chính, xem đây là 1 trong 3 đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Huyện đã nỗ lực để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các hoạt động thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm, sự phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân lành mạnh, hiệu quả, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện; góp phần phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững.
HUYỆN CƯ JÚT: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN
                             Thị trấn EA T`Linh nhìn từ trên cao
Bên cạnh đó, huyện đã tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý; đảm bảo công khai, minh bạch và có trách nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện 307 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ hơn 439 tỷ đồng, tăng 46 doanh nghiệp so cùng kỳ. Thường xuyên hướng dẫn người dân các quy trình thành lập đăng ký kinh doanh đúng quy định, trong kỳ có 265 hộ đăng ký kinh doanh đăng ký mới với tổng số vốn hơn 75 tỷ đồng, tăng 55 hộ so với cùng kỳ.
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã công khai, cập nhật 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc trên trang thông tin điện tử của huyện. Đồng thời chỉ đạo rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; kêu gọi thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện góp phần vào việc cải thiện môi tường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh chung của huyện nhà.
HUYỆN CƯ JÚT: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN
 Thác Trinh Nữ
Trong những năm vừa qua, huyện Cư Jút đã thu hút, xúc tiến và triển khai thực hiện được một số dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trên địa bàn huyện có 30 dự án đầu tư ngoài ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó: 19 dự án đã đi vào hoạt động; 7 dự án đang triển khai thực hiện.
Một số dự án đang tiếp tục kêu gọi đầu tư như: Dự án khu sản xuất chế biến nông sản tập trung tại xã Nam Dong; Dự án Siêu thị hạng 2; Khu du lịch Hồ Trúc… Các dự án này được đầu tư và đi vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực cho quá trình phát triển KT – XH của huyện.
Nhiều dự án có số vốn đầu tư khá như: Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút của Công ty CP Thủy điện miền Trung, với tổng vốn đầu tư 1.367 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn của Công ty CP Điện Gia Lai, với tổng số vốn đầu tư là 843 tỷ đồng; hiện cả 2 nhà máy đã đi vào vận hành phát điện thương mại. Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1 Nam Cao Nguyên tại thôn 6 xã Trúc Sơn có quy mô 5.500 học viên/năm, hiện nay dự án đang hoạt động. Dự án Bệnh viện tư nhân Xuyên Á – Tây Nguyên tổng vốn đầu tư dự kiến 916 tỷ đồng. Khu công nghiệp Tâm Thắng đến nay đã thu hút được 47 dự án đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy 77,22%.
Ông Nguyễn Anh Tú – Chủ tịch UBND huyện Cư Jút cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi, thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của huyện như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, văn hóa, du lịch… Từ đó, nêu cao tinh thần và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH, xây dựng huyện Cư Jút ngày càng giàu đẹp.

                                                                                                 Nguyễn Chương thực hiện

Bài Viết Liên Quan

Back to top button