Bối cảnh nào chờ đợi nền kinh tế Việt Nam năm 2024?

Việt Nam phải giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài và ngày càng tận dụng sức mạnh nội tại và năng suất trong nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

Bài Viết Liên Quan

Back to top button