Báo chí là “cánh tay phải đắc lực” của doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam

Báo chí, nhà báo phải là những chiến sĩ tiên phong trên mọi mặt trận, phản ánh thông tin kịp thời, chính xác về kinh tế – xã hội; là “cánh tay phải đắc lực” của Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam

Đó là chia sẻ của ông Võ Quang Thuận – nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Thuận Lợi với PV Diễn đàn Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/1945- 13/10/2023.

– Vai trò của Báo chí với cộng đồng doanh nhân doanh nghiêp Việt Nam được ông cảm nhận ra sao? Đặc biệt, mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới?

Có thể nói, báo chí cách mạng Việt Nam đã ghi sâu vào tiềm thức của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong đó lĩnh hội cao nhất là tầng lớp trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp và cuối cùng là tầng lớp công nhân lao động và nông dân.

Báo chí là

Ông Võ Quang Thuận – nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước: Nhà báo đã góp phần truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tính định hướng, đặc biệt là cơ chế, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để doanh nghiệp làm đúng, làm tốt.

Ở thời kỳ chiến tranh, Nhà báo là những người lính trên mặt trận tư tưởng. Báo chí cách mạng đã thể hiện rõ vai trò là công cụ sắc bén góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chính thức ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Do đó, để tiếp bước ngòi bút báo chí cách mạng, các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ là cơ quan thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản biện cơ chế, chính sách đúng đắn đến với bạn đọc, đặc biệt là lực lượng doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam.

– Trong điều kiện phát triển như hiện nay, doanh nghiệp đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành cùng báo chí. Theo ông, đâu là những điều kiện cần và đủ để phóng viên, nhà báo có thể đưa những thông tin chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho doanh nghiệp?

Như tôi đã nói, với điều kiện như hiện nay thì báo chí, nhà báo phải những chiến sĩ tiên phong trên mọi mặt trận để truyền tải thông tin kịp thời, chính xác nhất để người dân, doanh nghiệp có thể nắm bắt một cách sớm nhất. Doanh nghiệp và báo chí từ lâu đã thực sự trở thành những người bạn đồng hành, chia sẻ, hỗ nhau và đôi bên cùng có lợi. Và tôi cho rằng báo chí nói chung, các nhà báo riêng và doanh nghiệp đã làm được điều đó trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đâu đó vẫn còn phóng viên, nhà báo chưa thực sự dũng cảm, vận dụng và chưa thể hiện được bằng chính vũ khí là “ngòi bút” sắc bén của mình để đấu tranh bài trừ cái xấu. Thậm chí, nhiều trường hợp vì lợi ích cá nhân đã sẵn sàng “bẻ cong” ngòi bút, bao che, tạo nhóm hạ uy tín doanh nghiệp.

Do đó, điều kiện cần và đủ để báo chí, các phóng viên, nhà báo xứng đáng với báo chí cách Việt Nam, thì việc đầu tiên các bạn phải dũng cảm, trung thực, chí công, vô tư. Bởi, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ngòi bút của các bạn chính là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà”. Tức là ngòi bút của các bạn dám bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải (doanh nghiệp tốt, người tốt…), thì khen, xấu chê. Và “trừ tà”, tức dám phản ánh cái xấu, cái ác, chống lại sự phi lý, bất công. Chúng ta phải tiếp cận thông tin, phản ánh sự thật như là một chương trình hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Trung ương và các địa phương đang triển khai như hiện nay. Đặc biệt, đối với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thì báo chí càng phải mạnh mẽ hơn nữa để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Báo chí là

Toàn cảnh buổi lễ Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

– Nói như ông tức là báo chí, phóng viên, nhà báo cần phải hội tụ đủ những bản lĩnh, tính chính nghĩa khi tiếp cận thông tin, phản ánh thông tin?

Đúng vậy, bản lĩnh và đạo đức khi tiếp cận thông tin là những vấn đề cốt lõi của các nhà báo chân chính cần phải làm. Mỗi phóng viên, nhà báo phải thể hiện được lương tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của mình, phải cân nhắc nhiều hơn khi viết để làm sao nội dung giúp cho người đọc, người xem, người nghe nhận thức đúng bản chất sự việc, có thái độ tích cực với cuộc sống. Kể cả khi viết về những vấn đề tiêu cực dù lớn đến đâu thì cũng nên làm cho người đọc, người xem, người nghe, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân để doanhn nghiệp nhìn nhận một cách rõ ràng, làm đúng theo các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, báo chí phải luôn giữ vững vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân và doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp, chỉ cho doanh nghiệp những mô hình làm kinh tế hay ở các nước trên thế giới; phản biện những cơ chế chính sách, tháo gỡ những bất cập đang làm khó doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội; là cánh tay phải đắc lực cùng doanh nghiệp doanh nhân phát triển đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng.

Xin cảm ơn ông!

Bài Viết Liên Quan

Back to top button