TKV cam kết cung cấp đủ than cho điện

TKV cam kết cung cấp than cho điện vượt 15% so năm 2022, đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện vận hành trong đó có các NMNĐ của EVN.

TKV cam kết cung cấp đủ than cho điện

Tại chuyến công tác kiểm tra sản xuất và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Quảng Ninh ngày 11/6/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TKV đẩy mạnh sản xuất cung cấp không dưới 10% so với năm trước và cam kết tìm mọi giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo cung cấp đủ than cho các NMNĐ vận hành,trong đó có các NMNĐ của EVN.

Theo đề nghị của của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp ngày 09/5/2023, căn cứ vào khả năng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), kế hoạch tháng 6-7 TKV sẽ cấp bổ sung cho các NMNĐ của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với tiến độ quy định trong hợp đồng đã ký, đồng thời giảm khối lượng giao than trong tháng 6 của BOT Mông Dương 2 (giảm tồn kho) 40.000 tấn cám 6a.1 để tăng khối lượng than pha trộn nhập khẩu khoảng 50.000 tấn cấp bổ sung cho NMNĐ Thái Bình 1: 30.000 tấn và Hải Phòng 20.000 tấn.

Ngoài ra, trong tháng 6 TKV đã tiến hành cung cấp cho NMNĐ Thái Bình 2 khối lượng 300.000 tấn, cao hơn cam kết theo hợp đồng đã ký (140.000 tấn) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ các NMNĐ phía Bắc.

TKV cho biết, dự báo nhu cầu than điện 6 tháng cuối năm 2023, theo nguồn huy động điện của A0-EVN (phương thức vận hành tháng 6/2023 và cập nhật các tháng còn lại trong năm 2023), nhu cầu than cho điện tăng cao đến hết tháng 7/2023 sau đó sẽ giảm trong các tháng mùa mưa và tăng trở lại từ tháng 11/2023.

Căn cứ biên bản với EVN, TKV đã cam kết cung cấp tăng 10.000 tấn/nhà máy trong tháng 7 cho các NMNĐ của EVN (khoảng 100.000 tấn) so với tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi có công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023, các NMNĐ đều có nhu cầu lấy tăng, dự kiến tháng 7/2023 TKV phải cấp tăng so với tiến độ hợp đồng khoảng 500.000 tấn.

Dự kiến nhu cầu than cho các NMNĐ 6 tháng cuối năm theo tiến độ hợp đồng là 18,745 triệu tấn, cả năm dự kiến đạt 39,7 triệu tấn tăng khoảng 1,2 triệu tấn so hợp đồng (chủ yếu là do các NMNĐ BOT tăng khối lượng  và khối lượng tăng thêm tháng 5,6,7/2023 các NMNĐ của EVN). Còn theo phương thức vận hành của A0-EVN, dự kiến 6 tháng cuối năm khoảng 18,7 triệu tấn, cả năm dự kiến đạt 39,68 triệu tấn (tăng 1,16 triệu tấn so kế hoạch của TKV (38,52 triệu tấn).

Căn cứ theo dự báo huy động điện và tình hình huy động các nguồn điện hiện nay của EVN, theo đó trong giai đoạn mùa khô EVN đã huy động thêm tối đa các NMNĐ dùng than nhập khẩu, tăng huy động nguồn điện năng lượng tái tạo,… mặc dù vậy dự báo nhu cầu lấy than của TKV trong 6 tháng cuối năm cho sản xuất điện đạt khối lượng hợp đồng, có thể đạt tới mức tối đa + 5%. Kể cả trong trường hợp các nhà máy thuỷ điện có nước hoặc giá than nhập khẩu giảm về mức cạnh tranh với than trong nước thì các NMNĐ cũng sẽ thực hiện đủ khối lượng đã ký với TKV do hiện nay tồn kho tại các nhà máy rất thấp và khách hàng sẽ lấy than để có lượng tồn kho hợp lý gối đầu vào năm 2024.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cam kết thực hiện cấp than cho điện năm 2023 đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2022 (tăng khoảng 4,7 triệu tấn).

TKV cam kết cung cấp đủ than cho điện

TKV cam kết thực hiện cấp than cho điện năm 2023 đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2022

Trước đó, để cung cấp than cho các NMNĐ cao điểm mùa khô (tháng 5-6/2023), lãnh đạo hai Tập đoàn TKV- EVN đã có buổi làm việc về việc cân đối khối lượng than cung cấp tăng cho các nhà máy nhiệt điện của EVN, hai bên đã tìm mọi biện pháp giải quyết để đảm bảo cung cấp tăng so với kế hoạch và nhu cầu phát điện của các nhà máy.

Theo đó, thống nhất với các NMNĐ BOT về việc giảm khối lượng tồn kho từ 14 ngày xuống 7 ngày, nhằm tăng khối lượng cung cấp cho các NMNĐ của EVN (giảm khối lượng giao than trong tháng 5 của BOT Hải Dương 60.000 tấn cám 6b.1 và BOT Vĩnh Tân 1: 100.000 tấn cám 6a.1) để tăng khối lượng than pha trộn nhập khẩu (khoảng 220.000 tấn) cho các NMNĐ của EVN theo đề nghị của EVN.

Đồng thời, TKV cấp bổ sung 80.000 tấn cho các NMNĐ của EVN và sẽ được bù trừ vào các tháng mùa mưa của năm 2023. Trong tháng tháng 5 TKV đã thực hiện giao bổ sung cho các NMNĐ EVN khoảng 300.000 tấn. Tính cả 6 tháng đầu năm, khối lượng than cấp các NMNĐ đạt 20,981 triệu tấn, tương đương đạt 54,5% khối lượng hợp đồng và bằng 115,2% so cùng kỳ 2022 (tăng 2,765 triệu tấn).

Bài Viết Liên Quan

Back to top button