Thị xã Ngã Năm xây dựng và phát triển

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 20 phát triển của thị xã Nga Năm (31/10/2003 – 31/10/2023). Tuy thành lập chưa lâu và xuất phát điểm thấp nhưng Ngã Năm với quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo trong điều hành của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 và nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã, đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm đã có một vài chia sẻ.

Năm 2023 đang dần khép lại khi các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế – xã hội của thị xã Ngã Năm đã đạt được kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?
Năm 2023 tuy đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ thị xã Ngã Năm đã nỗ lực vượt qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, kết quả thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023; trong đó có 15 chỉ tiêu vượt, chiếm 79% (tăng 03 chỉ tiêu so với cùng kỳ).
Thị xã Ngã Năm xây dựng và phát triển
Về kinh tế, thị xã đã tập trung chỉ đạo hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình OCOP; Phát triển công, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ; Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; Quyết liệt chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công,  giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn… qua đó tạo được chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế  của thị xã.
Về văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức Tuần lễ văn hóa – thương mại lần thứ I năm 2023 thu hút hàng ngàn người dân tham gia, các sự kiện, ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, trang trọng, hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục, dạy và học có nhiều chuyển biến. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân từng bước nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Đồng chí có thể cho biết những mục tiêu mà Ngã Năm đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo như thế nào?
Năm 2024 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thị xã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực.
Về mục tiêu, tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ, xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp Ngã Năm, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành nghề chế biến hàng nông sản, gia công, may mặc, đan lát,… vừa nâng cao giá trị hàng nông sản, vừa tạo việc làm lao động địa phương. Tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển đồng bộ các chợ ở các xã, phường, các trung tâm thương mại trên địa bàn… đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, kết nối trung tâm thị xã đến các huyện trong và ngoài tỉnh.
Thị xã Ngã Năm xây dựng và phát triển
Tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chuỗi giá trị hàng nông sản, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành 20/20 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện PCI… Trong đó, Ngã Năm là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Xin điểm lại những nỗ lực của thị xã trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, PCI…?
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, nhìn chung, công tác cải cách hành chính của thị xã Ngã năm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và bám sát nội dung và kế hoạch cải cách hành chính hằng năm.
Thị xã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sáng kiến về cải cách hành chính; các hoạt động chuyển đổi số, tuyên truyền về chuyển đổi số được
triển khai thực hiện quyết liệt. Chất lượng hoạt động của cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân từng bước được nâng lên.
Hiện nay, thị xã tiếp tục duy trì thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết 27 loại thủ tục hành chính, đặc biệt là rút ngắn các thủ tục về đầu tư kinh doanh. Các thủ tục hành chính được công khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Thời gian tới thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ban hành kế hoạch cải cách hành chính hằng năm trên địa bàn. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường chỉ đạo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Theo dõi và cập nhật kịp thời các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về công tác cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
Nhân dịp năm mới 2024, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi gắm đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân?
Năm 2023 khép lại với nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ngã Năm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Thị xã Ngã Năm xây dựng và phát triển
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thời gian tới, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ, tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng thị xã Ngã Năm ngày càng giàu đẹp, xứng tầm là đô thị phía Tây của tỉnh Sóc Trăng.
Nhân dịp đón chào năm mới xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Thị uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Năm, tôi kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cùng toàn thể nhân dân: Một năm mới An khang Thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới!
Kính chúc cộng đồng các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ngày càng phát đạt, kinh doanh hiệu quả, mở rộng quy mô!

                                                                                                       Viết Tâm thực hiện

Bài Viết Liên Quan

Back to top button