Quảng Nam: Thêm một doanh nghiệp xin giảm mức phạt vì vi phạm khai thác khoáng sản

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam khai thác khoáng sản vượt 35.832,5 tấn trong năm 2022 đã có công văn giải trình xin UBND tỉnh Quảng Nam giảm nhẹ mức phạt.

Sau đề nghị của Cục Thuế Quảng Nam về phối hợp quản lý hoạt động khai thác tài nguyên năm 2022, Thanh tra phòng Khoáng sản (Sở TN&MT Quảng Nam) đã tiến hành việc thanh tra tại Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MINCO Quảng Nam). Tại buổi làm việc ngày 31/7/2023, Thanh tra khoáng sản đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với việc công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam khai thác cát trắng tại mỏ cát Hương An vượt công suất cho phép khai thác theo Giấy phép, công suất khai thác năm 2022 vượt 35.832,5 tấn (vượt 19,9%), quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Sau buổi làm việc với đoàn thành tra, ông Trần Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam – đại diện doanh nghiệp đã ký đơn giải trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam, xin xem xét giảm nhẹ mức phạt xử lý vi phạm hành chính. Lý giải tại đơn thư, ông Sơn cho rằng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong năm 2020, sản lượng khai thác không đạt theo Giấy phép khai thác và không đủ nguyên liệu chế biến cung cấp cho đối tác nên năm 2022 doanh nghiệp đã khai thác vượt 19% để bù lại nguồn nguyên liệu cung cấp theo các Hợp đồng đã ký kết.

Quảng Nam: Thêm một doanh nghiệp xin giảm mức phạt vì vi phạm khai thác khoáng sản

Khu vực khai thác của Công ty CP Kkỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đang hoạt động tại bãi cát Hương An.

“Đối với sản lượng vượt công suất, Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ cho ngân sách tỉnh, đến cuối 2022, Công ty không có bất kỳ khoản nợ thuế phải nộp nào vào ngân sách. Ngoài ra, việc khai thác vượt công suất của Công ty không gây ảnh hưởng đến môi trường, không làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Hằng năm, Công ty đã thường xuyên gia cố, sửa chữa các tuyến đường tại địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng khai thác, sản xuất cũng như phục vụ quá trình hoạt động sản xuất của Công ty. Ngoài ra, đơn vị này cũng giải trình rằng luôn cố gắng hoạt động để tạo dựng công ăn việc làm cho người dân địa phương”, vị đại diện doanh nghiệp lý giải.

Từ hành động trên, phía doanh nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh xem xét giảm nhẹ mức phạt xử lý vi phạm hành chính cho công ty trên cơ sở xem xét các nỗ lực, cố gắng và đóng góp của công ty cho ngân sách  và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh  nhà để công ty có kinh phí đảm bảo chăm sóc tốt cho  người lao động. Sau đó, công ty xin cam kết chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động  khai thác theo đúng các quy định của phát luật và hướng dẫn của Sở TNMT tỉnh.

Quảng Nam: Thêm một doanh nghiệp xin giảm mức phạt vì vi phạm khai thác khoáng sản

Doanh nghiệp này cũng đã từng vi phạm về khai thác vượt công suất trong năm 2021.

Trước đề nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo tìm hiểu, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cũng đã từng kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty MINCO Quảng Nam khai thác cát trắng tại mỏ cát trắng Hương An (huyện Thăng Bình và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vượt công suất được phép khai thác trong năm 2021. Cụ thể, khối lượng khai thác cát trắng của Công ty MINCO Quảng Nam vào năm 2021 vượt công suất lên đến hơn 35.625 tấn (vượt 19,79%).

Và để lý giải cho vấn đề này, doanh nghiệp cũng cho do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong năm 2020, sản lượng khai thác không đạt theo giấy phép khai thác và không đủ nguyên liệu chế biến cung cấp cho đối tác, nên năm 2021 công ty có khai thác vượt 19% để bù lại nguồn nguyên liệu cung cấp theo các hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng khẳng định việc khai thác vượt công suất không ảnh hưởng đến môi trường, không làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật tại địa phương,… và mong được giảm nhẹ mức phạt.

 

Bài Viết Liên Quan

Back to top button