Phân định rõ đất nông nghiệp và thương mại

Dự thảo cần phân định tách bạch khái niệm đền bù giữa đất nông nghiệp và đất ở, thương mại.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp –  Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: 

Phân định rõ đất nông nghiệp và thương mại

Chia sẻ về một dự án của công ty mình 8 năm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là do trong Luật Đất đai 2013 chưa đề cập, phân định rõ đền bù hoa màu đối với đất nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ. Đất thương mại dịch vụ là giao đất có tính tiền sử dụng đất, phải khác với đất nông nghiệp, Nhà nước giao cho nông dân cấy lúa, trồng cây và không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay, người nông dân vẫn đang hiểu giá đền bù là giá đất, phải bằng giá thị trường.

Vì vậy, Dự thảo cần phân định tách bạch khái niệm đền bù giữa đất nông nghiệp và đất ở, thương mại. Với đền bù đất nông nghiệp thì là đền bù bao nhiêu vụ, đặc biệt là phải làm rõ đây chỉ là đền bù hoa màu. Thực tế, hầu hết doanh nghiệp không tự thỏa thuận được mức bồi thường với cách hiểu về bồi thường đất nông nghiệp như hiện nay.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button