Nhiều doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận quý đầu năm 2023

Kết thúc quý đầu năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đang gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết đã bị sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 vừa công bố, Công ty CP CNG Việt Nam (HoSE: CNG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 739 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn cao chiếm gần 694 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn gần 46 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận quý đầu năm 2023

Quý I/2023, lợi nhuận của CNG giảm 36% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh lên 37% và 51%, lần lượt đạt hơn 7,3 tỷ đồng và 29,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này cũng giảm mạnh 75%, xuống còn hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả, kết thúc quý đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của CNG chỉ đạt gần 23 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022. Theo giải trình từ lãnh đạo doanh nghiệp, nguyên nhân lợi nhuận giảm do sản lượng và giá nhiên liệu đều giảm.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của CNG đạt 1.145 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm, chủ yếu do giảm khoản tiền và tương đương tiền còn 286 tỷ đồng, tương đương với giảm 25%; phải thu ngắn hạn giảm 4%, xuống 451 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 6%, xuống hơn 198 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm 21%, xuống còn gần 558 tỷ đồng, tương ứng với giảm 148 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản phải trả người bán ngắn hạn xuống còn hơn 413 tỷ đồng, tương ứng với giảm 26%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm 12%, xuống còn hơn 42 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán SBS đánh giá, giá dầu sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp ở hạ nguồn như CNG, giá dầu duy trì ở mức cao sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Giá dầu tăng cao giúp cho mảng kinh doanh xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên tích cực nhờ giá bán được cải thiện.

Tuy nhiên, SBS cũng cho rằng, giá dầu biến động trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn do nguy cơ suy thoái kinh tế. Giá dầu tác động đến doanh thu và giá vốn của CNG. Bên cạnh đó, sự trầm lắng thị trường bất động sản khiến các công trình xây dựng tạm ngừng thi công dẫn đến việc tiêu thụ khí gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Cao su Đắc Lắk (UpCOM: DRI) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần của DRI đạt 126,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ doanh thu thành phẩm mủ cao su với hơn 124 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận quý đầu năm 2023

Cao su Đắc Lắk sụt giảm 29% lợi nhuận trong quý I/2023.

Mặc dù doanh thu giảm, nhưng giá vốn lại tăng 4%, lên hơn 92 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 25%, xuống còn hơn 34 tỷ đồng. Trong kỳ, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt là 22% và 20%, nên mặc dù chi phí tài chính giảm mạnh đến 74%, xuống còn 2,6 tỷ đồng, nhưng cũng khiến lợi nhuận thuần của doanh nghiệp giảm 18% về hơn 23 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ngành cao su này giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 14,7 tỷ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong quý I/2023, giá bán thành phẩm giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của DRI đạt hơn 722 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và hàng tồn kho giảm lần lượt là 8% và 43%, xuống còn 66 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm gần 29%, xuống cón hơn 138,5 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ ngắn hạn từ hơn 109 tỷ đồng, xuống còn 54,5 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người lao động giảm hơn 61,7%, xuống còn hơn 13 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 82%, xuống còn hơn 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá, bên cạnh những khó khăn như vườn cây cao su nằm trên nước bạn Lào cách trở về địa lý, phong tục tập quán, phát sinh nhiều chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, chính sách tỷ giá tại nước bạn, giá mủ cao su chưa có dấu hiệu phục hồi, thời tiết và dịch bệnh cây trồng diễn biến bất thường … dự báo tiếp tục là một năm có nhiều rủi ro và thách thức đặt ra đối với Công ty.

Một doanh nghiệp ngành cao su khác là Công ty CP Cao su Bến Thành (HoSE: BRC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận “đi lùi” so với cùng kỳ. Theo đó, quý I/2023, BRC ghi nhận doanh thu đạt 68,2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, chủ yếu do sụt giảm doanh thu từ bán sản phẩm cao su. Đây là mảng kinh doanh chủ yếu của BRC, chiếm 97% cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, chỉ đạt 0,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá tăng 77% so với cùng kỳ. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 4% và 8%. Kết thúc quý đầu năm. Doanh nghiệp báo lãi 5,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của BRC đạt 298 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm gần 4%, xuống còn 201 tỷ đồng. Các khoản hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 81 tỷ đồng và hơn 97 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm 16% so với đầu năm, xuống còn 83 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ ngắn hạn giảm, trong đó, khoản nợ vay ngắn hạn để nhập nguyên liệu giảm hơn 9% so với đầu năm, xuống còn hơn 52 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 214 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận quý đầu năm 2023

Lợi nhuận trước thuế của POW ước đạt gần 579 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Hay như Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (HoSE: POW) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023, với doanh thu hợp nhất ước đạt 7.914 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 579 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo POW, trong quý I doanh thu toàn Tổng công ty vượt 20% kế hoạch nhờ doanh thu trực tiếp công ty mẹ tăng 14% do sản lượng điện NMĐ Cà Mau 1 và 2 vượt trội cũng như sản lượng tại các công ty con vượt kế hoạch.

Trong quý I, công ty đã tiến hành bảo dưỡng các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả. Trong đó, Tổ máy số 1, nhà máy điện Vũng Áng 1 đang dừng vận hành để thực hiện đại tu kết hợp khắc phục sự cố.

Liên quan đến tình hình thực hiện Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (NT3&4), POW cho biết, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết 17/18 gói thầu, cụ thể có 9 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói đang thực hiện.

Bước sang quý II/2023, POW đặt mục tiêu sản lượng điện gần 4,3 tỷ kWh và triển khai sửa chữa định kỳ các nhà máy điện đảm bảo an toàn, tiến độ. Công cũng tiếp tục đảm bảo cấp than ổn định, liên tục cho nhà máy điện Vũng Áng 1.

Ngoài ra, POW sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư nhà máy điện NT3&4 từ hoàn thành thiết kế, chế tạo và vận chuyển về đến nhà máy; hoàn thành thi công hạ tầng, nền móng, tiến hành lắp đặt thiết bị nhà máy; chuẩn bị cho công tác nghiệm thu chạy thử thiết bị nhà máy vào năm 2024 đến hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp đồng mua bán khí GSA với PV GAS.

Nhìn chung, hiện tượng các doanh nghiệp sụt giảm kết quả kinh doanh trong quý I/2023 đã được các chuyên gia dự báo từ trước. Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect, dự báo lợi nhuận quý I của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường sẽ tăng trưởng 2 – 3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2022 là 30%.

Tuy nhiên, lãi suất của Việt Nam sẽ hạ nhiệt đáng kể từ cuối quý II, dù khó quay trở lại mặt bằng trước thời điểm tăng lãi suất. Theo đó, lãi suất có thể giảm thêm 1 – 2% kể từ cuối quý II.

Với điều kiện lãi suất thấp và môi trường kinh doanh cải thiện hơn, khả năng doanh nghiệp sẽ lấy lại tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với quý đầu năm, từ quý II/2023.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button