Dấu ấn văn hoá người đứng đầu

Người đứng đầu không tạo ra văn hoá doanh nghiệp, nhưng mang dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đó.

Nếu họ là cá nhân xuất sắc sẽ tạo ra cộng đồng xuất sắc – một cộng đồng văn hóa mang bản sắc riêng không lẫn vào đâu để trở thành nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp.

Dấu ấn văn hoá người đứng đầu
TS. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tâm Việt Group. Ảnh: Mỹ Hạnh

TS. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tâm Việt Group chia sẻ về bản sắc văn hoá-“chìa khoá” thành công của doanh nghiệp.

TS. Phan Quốc Việt cho rằng, một trong những sự xuất sắc ở đây chính là họ đã chọn được cộng sự phù hợp về văn hóa, sau mới đến tài năng. Điều đó cho thấy họ đồng tâm, đồng hướng, cộng hưởng phát triển. Hiểu đơn giản sự thành công của văn hoá doanh nghiệp giống như “Một cây làm chẳng nên non. Ba cậy chụm lại nên hòn núi cao”.

Đặc biệt, văn hoá doanh nghiệp là giá trị cốt lõi để trường tồn và phát triển. Vì văn hóa tạo nên bản sắc riêng cho doanh nghiệp và chính cái riêng đó làm cho doanh nghiệp phát triển.

Để hình thành bản sắc riêng cho văn hoá doanh nghiệp, điều đầu tiên phải đặt câu hỏi tại sao thành lập và phát triển doanh nghiệp này, nó sẽ tạo ra giá trị gì cho xã hội (tầm nhìn và sứ mệnh)?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất làm nền tảng cho giá trị cốt lõi chính là cách thức, phương pháp để xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đó cũng chính là phần nào văn hóa đặc thù của doanh nghiệp.

Định nghĩa về văn hoá doanh nghiệp, theo TS. Phan Quốc Việt trước hết phải đặt nó trong văn hóa nói chung. Văn hóa đầu tiên phải là bản sắc, sự khác biệt, ví như văn hóa của mỗi quốc gia đều có sự độc đáo và phải trường tồn.

Văn hóa là sản phẩm của loài người, được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, duy trì sự bền vững và trật tự xã hội…

Văn hoá doanh nghiệp là văn hóa của một tổ chức, liên quan đến nhận thức và hành xử của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó. Đồng thời, văn hóa của tổ chức chính là sự hiện diện sinh động và cụ thể nhất của tổ chức mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra.

Văn hoá doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn từ người đứng đầu, mặc dù họ không phải là người tạo ra văn hóa đó. Nhưng những nét đặc trưng của họ sâu đậm trong văn hóa của doanh nghiệp. Chính vì vậy, không có chuyện văn hóa của doanh nghiệp này giống doanh nghiệp kia.

Và người đứng đầu, nói như một nhà kinh tế học nổi tiếng, khi chọn cộng sự phải chọn người hợp về văn hóa rồi mới chọn đến tài năng. Nghĩa là, văn hoá doanh nghiệp phải là sự đồng tâm, đồng hướng.

Nói một cách hình tượng: “Văn hoá doanh nghiệp là cái không thể thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Điều cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp chính là tinh thần và giá trị của doanh nghiệp.

Vẫn theo TS. Phan Quốc Việt, văn hoá doanh nghiệp liên quan đến cả đời sống tinh thần và vật chất, thể hiện trong cái vô hình và hữu hình của doanh nghiệp đó. Cái vô hình chính là giá trị của doanh nghiệp mà mỗi nhân viên phải thấm nhuần, là niềm tin, thái độ, tâm trạng, cảm xúc, là phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, hết mình vì doanh nghiệp và sáng tạo…

Hữu hình là những hoạt động bề nổi có thể nhìn, chạm vào được như hoạt động văn hóa nghệ thuật, trang phục làm việc, môi trường làm việc, cấu trúc tổ chức, quan hệ…

“Như vậy, văn hoá doanh nghiệp không chỉ là hoạt động bề nổi mà là cả cái rất riêng, chỉ có thể cảm nhận. Riêng hành vi bắt tay, chào hỏi, gọi điện thoại… theo tôi chỉ là hành vi văn minh theo từng thời đại, vùng miền, chứ không phải là bản sắc văn hóa”, TS. Phan Quốc Việt nói.

Chương trình bình xét, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 cũng là một nội dung được VCCI triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các ứng viên doanh nhân tiêu biểu sẽ do các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông tìm chọn, giới thiệu và thời hạn đề cử là đến 31/8/2022.

Ba bước tiếp theo trong quy trình bình xét là sơ tuyển, thẩm định thực tế và vòng chung tuyển sẽ thực hiện trong tháng 9/2022. Danh hiệu sẽ được trao tặng đúng dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh việc bình xét trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, căn cứ hồ sơ các ứng viên trong vòng chung tuyển, Hội đồng bình xét sẽ đề xuất danh sách những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 để tuyên dương tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực để ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân đã có đóng góp xuất sắc cho cuộc chiến chống dịch trong hơn 2 năm qua.

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Back to top button