Hiện thực hoá khát vọng toàn cầu của doanh nghiệp số Việt Nam

Chuyển đổi số sẽ trở thành xu hướng công nghệ của toàn cầu, mang đến cơ hội cho nhiều quốc gia, doanh nghiệp, trong đó có Việt Nam.

Hiện thực hoá khát vọng toàn cầu của doanh nghiệp số Việt Nam

Ông Joseph Saib – Tổng Giám đốc công ty Tel.Red LLC

Ông Joseph Saib – Tổng Giám đốc công ty Tel.Red LLC (Mỹ):

Chuyển đổi số đã trở thành hiện tượng mang tính toàn cầu, là xu hướng không thể đảo ngược. Theo số liệu tổng hợp từ Statista, Financial Statements và National Statistical Official, năm 2018 có khoảng 70% tổ chức có hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, 40% doanh nghiệp có ngân sách đầu tư dành cho chuyển đổi số. Năm 2019, có khoảng 2.000 tỷ USD đã được các công ty trên toàn cầu dành chi cho chuyển đổi số.

Dự đoán, tổng đầu tư cho chuyển đổi số trên toàn cầu có thể sẽ tăng lên 7.000 tỷ USD trong năm 2023, chiếm 65% tổng GDP toàn cầu. Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ số không nên bỏ lỡ cơ hội này, cần nắm bắt tiềm năng khổng lồ từ chuyển đổi số toàn cầu mang lại để trở thành những doanh nghiệp toàn cầu.

Khát vọng mà các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang nuôi dưỡng cũng giống như ước mơ của những doanh nghiệp tại các thung lũng số trên thế giới hay thung lũng Silicon ở Mỹ trong vài thập kỷ trước đây. Bên cạnh đó, sự thành công của các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ cũng có thể mang lại những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trên hành trình trở thành doanh nghiệp công nghệ số toàn cầu. Những doanh nghiệp Ấn Độ có thế mạnh trong gia công phần mềm, vượt qua những khó khăn ban đầu và qua quá trình phát triển, các doanh nghiệp đã có nhiều tích lũy để tạo lập nền tảng giá trị như giáo dục nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đó họ cải thiện vị thế và vươn lên thay đổi thứ hạng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đã có những thành công nhất định trong đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ và có tiềm năng rất lớn về công nghệ. Chuyển đổi số – xu hướng công nghệ toàn cầu chắc chắn mang đến cơ hội cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và doanh nghiệp công nghệ số. Để nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp Việt cần phải chuẩn bị, cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, có cách tiếp cận đúng đắn và chiến lược chuyển đổi số phù hợp. Không chỉ thuần tuý về công nghệ mà còn hướng đến sự thịnh vượng của cộng đồng, chuyển đổi văn hoá kinh doanh, ứng phó với sự cạnh tranh toàn cầu.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

Bài Viết Liên Quan

Back to top button