Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, DVM nói gì?

DVM đã phải lên tiếng làm rõ thông tin về việc công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp cho phạm vi kinh doanh “xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, DVM nói gì?

DVM đã phải lên tiêng giải trình và làm rõ nội dung thông tin đã công bố liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể, theo văn bản công bố thông tin bất thường ngày 16/11, đại diện Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (HNX: DVM) cho biết, ngày 15/11/2023 Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam nhận được Quyết định số 4161/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y Tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp cho phạm vi kinh doanh “xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc” của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

Thứ nhất, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được số 464/ĐKKĐ-BYT ngày 22/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Thứ hai, Quyết định số 2631/QĐ-BYT ngày 22/06/2020 của Bộ Y Tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam hết hiệu lực.

Trước thông tin nghi ngại về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, mới đây, DVM đã có văn bản giải trình và làm rõ nội dung thông tin đã công bố.

Theo đó, lãnh đạo DVM cho biết, việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp cho phạm vi kinh doanh “xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc” của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam: là cơ quan có thẩm quyền đã xem xét trên đề nghị của công ty về việc bố trí lại mặt bằng kho bảo quản liên quan đến phạm vi “xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc” không bao gồm các phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty.

Đồng thời khẳng định, Công ty vẫn duy trì các giấy chứng nhận khác phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty CP Dược liệu Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, DVM nói gì?

Trên thị trường, cổ phiếu DVM đang giao dịch quanh mức giá 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 35% so với hồi tháng 4.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, DVM ghi nhận doanh thu thuần đạt 341,7 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá vốn hàng bán chiếm 296,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 45,2 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,1% lên 13,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng gấp 2,4 lần, từ 680 triệu đồng lên 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính với cơ cấu phần lớn là chi phí lãi vay cũng tăng mạnh, từ 9,2 tỷ đồng cùng kỳ lên 13,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí hoạt động khác trong quý III của DVM cũng gia tăng đáng kể. Chi phí bán hàng tăng gấp 2,8 lần, từ 4,8 tỷ đồng lên 13,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 5,7 tỷ đồng lên 7,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 30%. Các chi phí gia tăng đã bào mòn đi gần hết lợi nhuận gộp mang về khiến lãi sau thuế của DVM chỉ còn lại hơn 11 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DVM đạt hơn 953 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, DVM đã hoàn thành được 76% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Mặc dù kết quả kinh doanh đi lùi, nhưng trước đó DVM vẫn lên kế hoạch đầu tư vào dự án vùng dược liệu quý, với tổng mức đều tư 230 tỷ đồng. Đây là dự án do Công ty CP Sinh học Tuyên Quang, một doanh nghiệp chỉ mới thành lập vào tháng 3/2023 thực hiện, với diện tích đầu tư 215 ha đất tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian thực hiện từ năm 2023, với giá trị hợp tác tối đa gần 92,3 tỷ đồng, tương đương 40% tổng mức đầu tư dự án.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button