Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

TGAO - Dự báo trong giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực Ngân hàng tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có phân khúc dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Nhu cầu về các dịch vụ ngân hàng bản lẻ của doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng cao, khiến định hướng tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang trở thành xu hướng tất yếu, đây được

Tin mới

HOẠT ĐỘNG CỦA VCCI

DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN

SẮC MÀU CUỘC SỐNG DN - DN

ỐNG KÍNH DN - DN

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA DN DN