Vì sao không thể sử dụng 1 triệu tỷ đồng tồn dư?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, số tiền này đã gắn với các nhiệm vụ chi cụ thể nên chưa sử dụng hết, chưa phân bổ hết, chứ không phải nguồn ở ngoài để dự kiến phân bổ vào việc khác.

Tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội (KTXH) sáng 1/6, phát biểu giải trình tại phiên thảo luận về số tiền tồn dư ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thực tế tồn dư ngân sách là 1.043.000 tỷ đồng, trong đó gửi NHNN 895.000 tỷ đồng, lãi suất 0,8%/năm. Số còn lại gửi ngắn hạn tại ngân hàng thương mại. Ông cũng khẳng định, số tiền này đã gắn với các nhiệm vụ chi cụ thể nên chưa sử dụng hết, chưa phân bổ hết, chứ không phải nguồn ở ngoài để dự kiến phân bổ vào việc khác.

Vì sao không thể sử dụng 1 triệu tỷ đồng tồn dư?

Toàn cảnh phiên phát biểu giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sáng 1/6.

Về quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Bộ trưởng nhìn nhận, hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa qua có những tồn tại như kênh liên kết giữa ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm; các hợp đồng dài, chưa rõ ràng nên người mua thường thua thiệt khi khiếu kiện…

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, xử lý nghiêm những ngân hàng và những công ty bảo hiểm vi phạm. Hai cơ quan liên tục có hội ý, phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng nghị định và xây dựng thông tư để thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, tập trung vào nguyên tắc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm rõ ràng hơn, ngắn hơn, trọng tâm hơn, làm rõ quyền lợi, thời hạn và nghĩa vụ của các bên; quy định gói định mức tối đa chi thưởng, quy định các vấn đề về chi đại lý, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Về kinh phí cho chương trình tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết kinh phí tiêm chủng hiện được bố trí trong chi thường xuyên. Trong năm 2021 bố trí được 134 tỷ đồng cho tiêm chủng mở rộng; năm 2022 là 178 tỷ đồng. Kinh phí cho năm 2023, hiện Bộ Tài chính đã đang phối hợp với Bộ Y tế để bố trí kinh phí mua vaccine và việc này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để triển khai.

Về vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng giải trình, sau 3 năm thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP, do Covid-19 nên nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

Các đơn vị thuộc y tế và giáo dục đã phản ánh về những vấn đề bất hợp lý trong Nghị định 60 và đề nghị sửa một cách sát hợp hơn. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi văn bản để Bộ Tài chính tiếp thu, đồng thời cũng lưu ý rằng cần phải quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương với mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 phấn đấu đạt 20% đơn vị tự chủ được tài chính, giúp ngân sách giảm được 10%.

Vì sao không thể sử dụng 1 triệu tỷ đồng tồn dư?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, việc chi chương trình mục tiêu có chi thường xuyên và chi đầu tư. Chi đầu tư là chi các dự án đường xá, hỗ trợ nhà ở… Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa danh mục còn Bộ Tài chính giao kế hoạch. Theo quy định là không bố trí theo năm mà bố trí theo một chương trình trong một giai đoạn. Vì vậy để cắt ra chia cho năm là không phù hợp.

Tuy nhiên, để khắc phục tồn tại, hạn chế, Bộ Tài chính đã có đề nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư như giao kế hoạch đầu tư công trung hạn về cho các tỉnh và các bộ, ngành, các tỉnh. Các bộ, ngành tăng cường phân cấp để phân bộ. Cơ quan trung ương chỉ quy định về định mức tiêu chuẩn và tiêu chí như vậy sẽ bảo đảm triển khai nhanh hơn.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, sau khi Quốc hội có Nghị quyết 43/2022/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về miễn giảm thuế, theo đó đã có nhiều chính sách như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường 50%… Cạnh đó, Chính phủ còn thiết kế các chính sách kích cầu, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, hệ thống đường cao tốc… thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Nhận định nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh yêu cầu tháo tổng cầu, tức là tăng tiêu dùng xã hội, tăng đầu tư tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản hay điện tái tạo, giải ngân đầu tư công, xuất nhập khẩu…

Để thực hiện được yêu cầu đó, ông Phớc đề nghị phải phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, bộ ngành để thực hiện các nội dung như chương trình mục tiêu, rừng, đất nông nghiệp, chi thường xuyên sửa chữa nâng cấp công trình, đánh giá môi trường… Tập trung giải quyết vướng mắc về mặt pháp lý, đặc biệt là đất đai, các công trình điện…

“Phải hành động, hành động, hướng đến doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế. Doanh nghiệp phát triển sẽ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button