Khan hiếm xăng dầu tại TP.HCM: Lỗi tại chính sách giá?

Tình trạng thiếu hụt xăng dầu diễn ra ở nhiều nơi. Hàng trăm cửa hàng đóng cửa, ngưng bán. Thế nhưng, chỉ qua một đêm sau khi giá xăng dầu điều chỉnh, nhiều cửa hàng đã mở cửa kinh doanh trở lại.

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Back to top button